Enghave Brygge

Bolig Ø C

Enghave Brygge afslutter udviklingen af Københavns Sydhavn fra Sluseholmen i syd til Havneholmen i nord.

På Bolig Ø C har vi i samarbejde med Grönning Arkitekter tegnet en U-formet karrébebyggelse med 194 boliger samt to butikslejemål, der åbner sig mod øst og mod det store havnerum.

Bolig Øen ligger omgivet af vand på alle sider. En fantastisk placering vi trækker ind i boligerne via store glaspartier i alle opholdsrum, der sikrer kontakten til havnen, den største kanal i området, ‘Canal Grande’, de intime sidekanaler, den mindre lystbådehavn nord for byggeriet, samt de øvrige rekreative omgivelser. Boligerne er disponeret, så de flotte kig til omgivelserne understreges i indretningen, bl.a. via skråtstillede karnapper og vinklinger af facaden.

kaerholm_44_low

Bebyggelsen er opdelt i otte tætstillede, individuelle huse med hver sit arkitektoniske udtryk og materialevalg. De individuelle udtryk sammenbindes af teglsten, der indgår i de fleste huses materialevalg. Teglstenene suppleres af tombak, zink og træ, der giver varme, understreger boligfunktionen samt fremmer husenes eksklusivitet.

Husene varierer i højde fra 6 etager til 9 etager, der inkluderer en penthouse-etage.

Gårdrummet er hævet en halv etage, hvilket giver en større grad af privathed i det store, grønne og attraktive parkrum i U-formens indre. Under gårdrummet er der cykel- og bilparkering med adgang til elevatorer samt med direkte adgang til gårdrummet via trapper.

Et enkelt og effektivt projektweb, der sikrer dig en komplet digital løsning

Med Byggeprojekt.dk får du en komplet digital platform, der er enkel og nem at arbejde med. Til sikker håndtering af projektering, udbud og licitation - byggestyring, kvalitetssikring og aflevering - samt arkiv til ejendomsportefølje. IKT-godkendt med krypteret datatrafik og ubegrænset antal brugere.