Teglværksbyen 4 etape

KAB har på vegne af Boligselskabet AKB København igangsat opførelsen af 82 almene boliger i Teglværksbyen. Det er blandt andet med Holteprojekt som rådgiver og Byggeprojekt.dk som leverandør af projektweb. 

Projektet omfatter opførelse af 71 ungdomsboliger og 11 små familieboliger til boligsocial anvisning på en grund på Teglholmen, hvor der i dag ligger to erhvervsbygninger som nedrives. Projektet indgår som en del af Teglværksbyen – en ny bydel med en bebyggelsesstruktur som tager udgangspunkt i en karré- og
kanalstruktur. De almene boliger bliver en del af en samlet boligkarré med et ensartet og sammenhængende facadeudtryk.

For at styrke den sociale bæredygtighed i projektet, indgår der en stor andel fællesarealer, hvor beboerne kan mødes. Ankomsten til bebyggelsen sker fra
Kvartérstorvet på den sydøstlige side af bebyggelsen, hvor man kommer til en hævet udendørs terrasse som ligger i nær kontakt til det største fællesrum
med mulighed for ophold i studiecafé med de andre beboere eller fælles køkken med mulighed for fælles madlavning og -spisning.
På hver etage findes ligeledes et fællesrum for etagens beboere. Gårdrummet indrettes som et centralt grønt rum som samlingssted for alle karréens beboere

 

Se hvordan vi kan hjælpe her

Tags: Reference

Et enkelt og effektivt projektweb, der sikrer dig en komplet digital løsning

Med Byggeprojekt.dk får du en komplet digital platform, der er enkel og nem at arbejde med. Til sikker håndtering af projektering, udbud og licitation - byggestyring, kvalitetssikring og aflevering - samt arkiv til ejendomsportefølje. IKT-godkendt med krypteret datatrafik og ubegrænset antal brugere.