Valby Maskinfabrik

Den nye bebyggelse har en attraktiv placering tæt på det centrale København, Frederiksberg Have, Vestre Kirkegård og Valbyparken. Midt imellem metropolens centrum og store og rekreative, grønne parkrum midt i byen. Stedets særlige karakter forstærkes yderligere af de eksisterende gamle industribygninger, der er med til at forankre byen i Valbys industrihistorie. Her hvor FLSmidth startede sin cementvirksomhed, og hvor de smukke og rå teglbygninger nu er med til at give stedet autenticitet og tyngde. Visionen er at skabe en bæredygtig bydel med moderne boliger, der respekterer stedet historie.

Bebyggelsen etableres som åbne karréstrukturer med grønne opholdsarealer, der varierer fra private gårdrum til offentlige pladser. Herved skabes godt udsyn fra alle boliger, og samtidigt vil området virke åbent og udadvendt.

Arkitema Architects har tegnet helhedsplanen samt fire boligkarréer. Karréerne opføres i rød tegl, inspireret af de industrihistoriske bygninger på grunden.

Se hvordan vi kan hjælpe her

Tags: Reference

Et enkelt og effektivt projektweb, der sikrer dig en komplet digital løsning

Med Byggeprojekt.dk får du en komplet digital platform, der er enkel og nem at arbejde med. Til sikker håndtering af projektering, udbud og licitation - byggestyring, kvalitetssikring og aflevering - samt arkiv til ejendomsportefølje. IKT-godkendt med krypteret datatrafik og ubegrænset antal brugere.