byggeprojekt-logo-white
Layer-670-1

Gratis demonstration af Digital Granskning

Granskningsværktøjet giver alle projektets parter adgang til at registrere, kommentere og anmærke direkte i fælles, online dokumenter og tegninger.

Det letter administration og frigør vigtige ressourcer, samtidig med at spild, fejl og mangler reduceres kraftigt.

Vi giver dig en god gennemgang af værktøjets funktionaliteter, fordele og hvordan det kan hjælpe lige netop dine granskningsprocesser.

Få en gratis demo

det er helt uforpligtende

Stadig ikke helt overbevist?

Se mere om, hvordan Digital Granskning kan hjælpe dig

Bevar overblikket igennem hele byggeprojektet

Med digital granskning lettes arbejdsprocesser i hele byggeriets værdikæde - fra udbud og projektering til byggefase og aflevering. Granskning er afgørende for projektets kvalitetssikring

 

Understøtter SBi-anvisning 246

Granskningsværktøjet hænger bl.a. tæt sammen med SBi-anvisning 246 ’Granskning af byggeprojekter”, så det er ekstra let for projektgranskeren at følge disse anbefalinger. Værktøjet tilbyder en færdig struktur men med rig mulighed for at lave individuelle tilpasninger til anmærkningsfelter som mange idag har det i excel..

 

Mere effektive granskningsmøder

Det er ikke hensigtsmæssigt, når hver part i projektet først gransker egne filsæt alene, hvorefter input skal samles og koordineres på granskningsmøder.

Med granskningsværktøjet kan alle typer granskning foretages online og i realtid med alle relevante deltagere. Kommentarer og ønsker til ændringer kan tydeligt udveksles og logges og spørgsmål kan hurtigere afklares og præciseres.

Samtidig giver en online granskningsplatform også muligheden for at mødes til virtuelle granskningsmøder. Det kan betyde mindre transporttid for alle parter og dermed igen en højere produktivitet.

Store tidsbesparelser

Opsamling på slutresultat til nye versionssæt er en tidskrævende proces, hvis det sker med input via mail og med krydsreferencer mellem dokumenter og tegninger. Det medfører også risiko for fejl.

Med granskningsværktøjet kan den ansvarlige nemt generere et nyt versionssæt baseret på resultatet af granskningsprocessen, som så er klar til videre opfølgning. Det sparer betydelig tid på projektet.

Ansvar og opgaver følges op

Det er let at registrere, hvem der har ansvaret for hvilke opgaver – og om der bliver fulgt op. Det fjerner en masse administrativt tungt, manuelt arbejde fra den granskningsansvarliges skuldre og frigør tid til mere produktivt arbejde.

Risiko nedbringes, fordi det bliver lettere at følge op på alle anmærkninger, og der er ikke tvivl om versioner, fordi alt logges.

Lad os vise dig, hvad Digital Granskning kan gøre for dig

Vi tilbyder også en god og grundig onboarding til dig og dine kollegaer, for at sikre at I alle kommer godt og rigtigt igang med at bruge værktøjet.