Udbud

Strukturet tilbudsgivning og projektstyring

Udforsk vores udbudsplatform for effektiv budgivning og styring. Perfekt for entreprenører og bygherrer. Vores platform sikrer problemfrit samarbejde, tydelig kommunikation og succesfulde resultater.

En udbudsplatform når du skal håndtere alle former for digitale udbud og licitationer – fra 100.000 kr. til over 5 mia. kr.

Tender - hero - DK-1
Features

Hurtig og enkel udbudsproces

Frame 15445-Aug-28-2023-08-34-37-9910-AM

Enkelt og hurtigt

Opret nemt byggeprojekter med grupper, mapper og rettigheder for en struktureret og effektiv udbudsproces.

Frame 15445-1-1

Omfattende rådgivningsudbud

Fra start til slut støtter vores platform hele udbudsprocessen.

Frame 15445-2-1

Udbud med forhandling

Vores system sikrer lige behandling af alle parter i udbudsprocessen, hvilket skaber et retskaffent og gennemsigtigt miljø.

Frame 15445-3-1

Organiseret udbudsproces

Skab en udbudsproces der er mere robust ved personaleændringer, da al kommunikation sker i platformen.

Frame 15445-4-1

Komplet logbog & dokumentation

Før en detaljeret log over handlinger og dokumenter, så du sikrer korrekt udførelse af hvert skridt, hvilket giver klarhed og ansvarlighed.

Frame 15445-5-1

Skræddersyet afleveringskrav

Definer nemt afleveringskravene for digitale udbud, så alle parter er enige om forventningerne til projektets afslutning.

Struktureret tilbudsgiverstyring & vurdering

Håndter og vurder budgivere nemt med Byggeprojekt.dks Udbudsmodul. Vores værktøjer gør engagement og evaluering af budgivere enklere, og sikrer en velinformeret udbudsproces. Følg interaktioner, bedøm præstation, og vælg de bedste budgivere baseret på datadrevne indsigter.

Tender - bidders - EN-1

Så nemt sender du et projekt i udbud

Det er hurtigt og enkelt at oprette et byggeprojekt, der skal i udbud. Med grupper, mapper og rettigheder, bl.a. ved at kopiere og bruge eksisterende strukturer igen. Du kan invitere et ubegrænset antal brugere og skal ikke holde styr på projektets interessenter ved at jonglere med en masse mails - og så kører udbudsmotoren.

 
Sikker håndtering af rådgiverudbud

Rådgiverudbud sættes typisk i gang i de tidlige faser, og udbudsmodulet understøtter hele processen: Prækvalifikation, indledende runde med indbudte tilbudsgiver – og videre frem.

Udbud med forhandling

Byggeprojekt.dks udbudsmodul understøtter også udbud med forhandling og sikrer lige behandling af parterne gennem alle forhandlingsrunder.

Styr på digitale udbud med brugerdefinerede afleveringskrav

Med udbudsmodulet kan du præcist definere de konkrete krav og frister, som skal overholdes ved afgivelse - og tilbagetrækning - af bud. Samt hvordan der kvitteres for bud.

Sikker tilbudsgivning og digital licitation online

Det er enkelt og sikkert at afgive bud inde i udbudsmodulet ved digitale licitationer online. Alle deltagere har de nyeste informationer og tegninger, og datasikkerheden er høj med krypteret SSL-forbindelse samt backup og log. 

Logbog skaber dokumentation

Hvem har gjort hvad og hvornår? Logning af samtlige handlinger i systemet dokumenterer, at alt i forbindelse med udbuddet er foregået – og besluttet – efter reglerne. At de nyeste versioner af dokumenter og tegninger danner grundlag for tilbud og forhandling, fordi loggen viser, om tilbudsgiverne har modtaget og åbnet materialet.

Som udbudsadministrator er du altid sikret adgang

Udbudsadministrator har hele tiden sikker adgang til indkomne ansøgninger/tilbud, så det er let at være opdateret.

Integreret ESPD service

Byggeprojekt.dk tilbyder - uden ekstra omkostninger - ESPD service i forbindelse med udbud og prækvalifikationer. Servicen tilbydes både for ordregiver og tilbudsgiver efter EU kommissionens velkendte portal og funktioner. 

ESPD servicen er integreret og fuldt kompatibel med EU Kommissionens nu udfasede løsning. 

Referencer
“Vi bruger den digitale platform fra Byggeprojekt.dk – det er grundlaget – og funktionen med Udbud ved cirka halvdelen af sagerne. Prismæssigt er Byggeprojekt.dk konkurrencedygtig, og det er vores oplevelse, at strukturen er forholdsvis simpel"
KAB-1
KAB
Jesper Birn Lindeberg, Seniorprojektleder
“Vi har valgt at anvende Byggeprojekt.dk som projektweb, fordi løsningen er så enkel og intuitiv. En anden projektweb havde mange funktioner, som vi oplevede ikke at have brug for”
Ingcon
Ingcon
Anders Bidstrup, Partner
“Vi nedsatte en arbejdsgruppe, som kiggede grundigt på vores behov og hvilke gode og dårlige erfaringer, vores medarbejdere allerede havde gjort sig med forskellige udbydere. Her faldt valget klart på Byggeprojekt.dk, som tilbyder et velfungerende system, der kan præcis det, vi har brug for”
SJÆLSØ MANAGEMENT
Sjælsø Managment
Lars Jacobsen, Projektudviklingsdirektør
"Alle parter skal kunne stole 100 % på, at de, der havde forhandling til sidst og derfor afleverer til sidst, ikke får nogen fordel heraf. I de dage, hvor de første tilbud tikker ind, skal alle have en garanti for, at de ligger et sikkert sted, hvor ingen har adgang til dem"
METROSELSKABET
Metroselskabet & Hovedstadens letbane
Carsten Larsen, Senior Procurement Manager
Få en personlig demonstration

Oplev hvor nemt du kan arbejde med Udbud