Udbud

Med Byggeprojekt.dk får du en komplet digital platform, som også ved udbud er nem at arbejde med.


Byggeprojekt.dk er enkel og sikker, når du skal håndtere alle former for digitale udbud og licitationer – fra 100.000 kr. til over 5 mia. kr.

Få en gratis gennemgang

Dine vigtigste fordele:

Enkelt og hurtigt

Nemt at oprette et byggeprojekt med grupper, mapper og rettigheder.

 

Rådgiverudbud

Platformen understøtter hele processen – fra tidligt i forløbet.

Udbud med forhandling

Garanterer lige behandling af alle parter.

Online tilbudsgivning

Enkelt og sikkert at afgive bud ved digitale licitationer.

Logbog og dokumentation

Log over handlinger dokumenterer, at alt er foregået korrekt.

Vælg afleveringskrav

Du kan let definere afleveringskravene ved digitale udbud.

En stærk digital platform

Byggeprojekt.dk har i dag over 40.000 brugere fordelt på: Stat, kommuner, offentlige og private bygherrer, developers, almennyttige boligselskaber, ejendomsforvaltere, forsyningsselskaber, transportselskaber, pensionsselskaber, arkitekter, rådgivere samt hoved- og totalentreprenører i Norden.

Den digitale platform med Projektweb, Udbud og Kvalitetssikring vælges til opgaver med en byggesum fra 100.000 kr. og til over 5 mia. kr. Projekterne omfatter alt fra renovering og nybyggeri af boliger, erhverv, kontorer og butikker – skoler, plejecentre og andre institutioner – til industri, hoteller, metro og letbane.

Du håndterer alle udbudsformer

Med Byggeprojekt.dk får du en komplet digital platform, som også ved Udbud er nem at arbejde med. Alle former for udbud og licitationer fra 100.000. til over 5 mia. kr. håndteres enkelt og sikkert efter de nyeste procedurer og regler for udbud i Danmark og EU. Udbudsforløbet dokumenteres med log over samtlige handlinger - og datasikkerheden er maximal med SSL-krypteret trafik. 

Det enkle og sikre valg til udbud

Med over 40.000 brugere høstes der dagligt mange erfaringer med de digitale
løsninger fra Byggeprojekt.dk. Her fortæller to forskellige virksomheder, hvorfor de har blandt andet har valgt Udbudsmodulet – og hvilke fordele de opnår i hverdagen:

metro-cph
”Det er først og fremmest den mest elegante og enkle løsning, og så har det en god funktionalitet”

Metroselskabet benytter udbudsmodulet fra Byggeprojekt.dk

Selv om digitale udbud først blev et krav i 2018, insisterede Metroselskabet og Hovedstadens Letbane på at være på forkant med udviklingen. Da den nye udbudslov og det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv trådte i kraft 1. januar i 2016, gik man derfor i gang med at undersøge markedet for en teknisk løsning, som kunne håndtere udfordringerne med at garantere en lige behandling af alle parter ved digitalt udbud med forhandling af store projekter.

”Alle parter skal kunne stole 100 % på, at de, der havde forhandling til sidst og derfor afleverer til sidst, ikke får nogen fordel heraf. I de dage, hvor de første tilbud tikker ind, skal alle have en garanti for, at de ligger et sikkert sted, hvor ingen har adgang til dem”, fortæller Carsten Larsen, Senior Procurement Manager i Metroselskabet og Hovedstadens Letbane.

reference-wils01
”Wils benytter projektweb fra Byggeprojekt.dk”

”Nu er det enkelt at køre udbud og alle kan uden problemer se projektmaterialet”

Byggeprojekt.dk’s digitale platform giver Wils A/S klare fordele

Wils A/S fra Silkeborg er en entreprise- og udviklingsvirksomhed inden for hoved- og totalentrepriser samt murer og tømrer. Som digitalt værktøj bruger man nu platformen fra Byggeprojekt.dk:

– Efter en periode, hvor vi har prøvet systemet for at vurdere, hvordan det fungerer i forhold til vores opgaver, har vi valgt at indgå en firmaaftale, fortæller projektchef Jens Lauvring Kristensen. – Det er specielt funktionen Udbud, der giver os fordele. Udsendelse af materiale er nem at styre på entrepriseniveau, hvor systemet selv ’fletter’ og mailer ud til de underentreprenører og håndværkere, vi ønsker at få bud fra.

Så nemt sender du, et projekt i udbud

Det er hurtigt og enkelt at oprette et byggeprojekt, der skal i udbud. Med grupper, mapper og rettigheder, bl.a. ved at kopiere og bruge eksisterende strukturer igen. Du kan invitere et ubegrænset antal brugere og skal ikke holde styr på projektets interessenter ved at jonglere med en masse mails - og så kører udbudsmotoren.

Sikker håndtering af rådgiverudbud

Rådgiverudbud sættes typisk i gang i de tidlige faser, og udbudsmodulet understøtter hele processen: Prækvalifikation, indledende runde med indbudte tilbudsgiver – og videre frem.

Udbud med forhandling

Byggeprojekt.dk’s udbudsmodul understøtter også Udbud med forhandling og sikrer lige behandling af parterne gennem alle forhandlingsrunder.

Styr på digitale udbud med brugerdefinerede afleveringskrav

Med udbudsmodulet kan du præcist definere de konkrete krav og frister, som skal overholdes ved afgivelse - og tilbagetrækning - af bud. Samt hvordan der kvitteres for bud.

Sikker tilbudsgivning og digital licitation online

Det er enkelt og sikkert at afgive bud inde i udbudsmodulet ved digitale licitationer online. Alle deltagere har de nyeste informationer og tegninger, og datasikkerheden er høj med krypteret SSL-forbindelse samt backup og log. 

Logbog skaber dokumentation

Hvem har gjort hvad og hvornår? Logning af samtlige handlinger i systemet dokumenterer, at alt i forbindelse med udbuddet er foregået – og besluttet – efter reglerne. At de nyeste versioner af dokumenter og tegninger danner grundlag for tilbud og forhandling, fordi loggen viser, om tilbudsgiverne har modtaget og åbnet materialet.

Som udbudsadministrator er du altid sikret adgang

Udbudsadministrator har hele tiden sikker adgang til indkomne ansøgninger/tilbud, så det er let at være opdateret.

Integreret ESPD service

Byggeprojekt.dk tilbyder - uden ekstra omkostninger - ESPD service i forbindelse med udbud og prækvalifikationer. Servicen tilbydes både for ordregiver og tilbudsgiver efter EU kommissionens velkendte portal og funktioner. 

ESPD servicen er integreret og fuldt kompatibel med EU Kommissionens nu udfasede løsning. 

Udbudsmotor gør det enkelt at få priserne sikkert i mål

Byggeprojekt.dk har som den eneste projektweb en udbudsmotor med et specielt modul, der giver entreprenører med mange under-entreprenører, leverandører og samarbejdspartnere klare fordele i hverdagen:

  • Opbyg din egen under-entreprenør database – med al info på ét fælles sted.
  • Udsend udbud ved blot at vælge de relevante under-entreprenører med flueben.
  • Al kommunikation sker i projektweb’en – du skal ikke holde styr på udbudsbreve og emails.
  • Let at informere alle om ændringer, nye tidsfrister, specifikationer m.v.
  • Ubegrænset antal brugere: Under-entreprenører kan også invitere deres under-entreprenører.

Det giver en bedre styring, hvor du nemt følger udbudsprocessen frem mod den samlede pris: Hvem er der modtaget bud fra? Hvem skal rykkes? Er der brug for at spørge flere?

Platformen sikrer dig overblik over samtlige udbudssager - samt historik og tilbudspriser fra tidligere.

Oplev hvor nemt du arbejder med Udbud og Byggeprojekt.dk

Få en personlig præsentation af de mange fordele ved vores digitale platform, der kan tages med overalt og kører i enhver browser på computer, tablet og mobil:

  • Se hvor hurtigt du opretter en byggesag, der skal i udbud – og hvor let du styrer den.
  • Du kan få en komplet løsning med Projektweb, Udbud og Kvalitetssikring.
  • Oplev hvordan du har 3D-view direkte i Projektwebben – og meget mere.