Vejen til et succesfuldt byggeprojekt.......

Alle byggeriets parter kan mødes i 3D

Med en integreret 3D-viewer direkte i Byggeprojekt.dk´s projektweb er det muligt for bygherrer, arkitekter, ingeniører og entreprenører at drøfte og planlægge ud fra fælles visualiseringer, der hverken kræver dyre software-licenser, 3. parts programmer eller avanceret teknisk viden.

Selv om standarden i tegneprogrammerne, anvendt i byggeriet i dag, næsten udelukkende er 3D, har det alligevel hidtil været en udfordring at anvende rumlige visualiseringer ’live’ – altså som levende modeller, der kan gøres mere synlige fra alle vinkler. I stedet har man ofte måtte nøjes med skitser og udtræk af modellerne i 2D.

De avancerede 3D-programmer er både kostbare og teknisk avancerede, hvilket har gjort, at den daglige, og praktiske anvendelse til fx byggemøder og dialog mellem byggeriets parter har været begrænset.

ER DU KOMMUNE ELLER BOLIGSELSKAB KAN DU TILBYDE VIRTUEL FREMVISNING I 3D… LÆS MERE HER !

3-D model Viewer

Indbygget 3D-viewer direkte i projektwebben

Nu introducerer Byggeprojekt en 3D-viewer direkte i projektwebben, således at alle med adgang til filerne kan hente en model frem og gennemgå den direkte i programmet uden nogen øvrige tekniske forudsætninger.

"Vi er rigtig glade for at kunne præsentere vieweren som en ny feature i Byggeprojekt.dk. Det er et tiltag, som bygger direkte på et ønske, mange af vores kunder taler om," fortæller Thomas Bøgh fra Byggeprojekt.

Den nye viewer giver blandt andet mulighed for at visualisere modeller i 360°, zoome ind og ud, panorere samt splitte byggeriet op i enkelte bestanddele.

Et helt nyt fælles forståelsesgrundlag

Fordi modellerne loader hurtigt direkte i platformen uden installation i anden software, er det enkelt for alle byggeriets parter at anvende dem ved møder og drøftelser af byggeprojektets udformning og fremdrift.

"Det giver en helt anden fælles forståelse for alle involverede parter, når man sammen kan kigge på visualiseringerne fra alle mulige vinkler. Eller fjerne en gavl for at kigge ind i bygningen fra siden," fortsætter Thomas Bøgh.

Overflødighedshorn af oplysninger

I 3D-viewerens oversigt over egenskaber kan alle brugere klikke på de enkelte bygningsdele, hvorefter de bliver fremhævet i modellen. Her vil man også kunne se alle oplysninger vedrørende den udvalgte bygningsdels egenskaber som fx dimensioner, materialer og alle de øvrige oplysninger som ophavsmanden har tilføjet i modellen.

Vieweren giver også mulighed for at se hyperlinks fra enkelte bygningsdele til relevante hjemmesider – fx en leverandør af vinduer, døre eller betonelementer. På den måde kan der lægges et helt ekstra datalag ind i modellen.

 

Gå en virtuel tur inde i en bygning

"First person" funktionen i programmet gør det også muligt at bevæge sig helt ind i selve modellen, så man kan gå rundt i lokalerne og få en rummelig fornemmelse af, hvordan det færdige byggeri vil tage sig ud indvendigt såvel som udvendigt.

"Vieweren har indbyggede muligheder for at lave snit og måleværktøjer, så det er let at måle fx dimensionerne fra væg til væg eller gulv til loft, arealer på rum samt vinkler med mere. Det kan man gøre i såvel i 3D-modellen som i de integrerede 2D tegninger. Det gør det igen enkelt for alle byggeriets parter at drøfte muligheder og alternativer for indretning og udformning," forklarer Thomas Bøgh.

Kompatibel med de gængse 3D-formater

Byggeprojekts viewer kan åbne og visualisere alle de mest almindelige 3D-tegneformater som for eksempel IFC, RVT og SketchUp-filer. Så snart modellen er uploadet og bearbejdet, kan den iagttages i vieweren af alle. På sigt vil brugere også kunne lægge kommentarer til hinanden ved modellerne, hvilket letter kommunikationen omkring byggeprojekterne.

3-D model

 OBS! 3D-model filerne bør gemmes fra Revit i et standard view som hedder {3D} (tilføjes i IKT aftale) og uploades til systemet.

 

Viewer ved nye projekter

 

Nye projekter, der oprettes på Byggeprojekt.dk´s projektweb, vil fremover have mulighed for adgang til 3D-vieweren. Skulle man have brug for viewer setup på et tidligere eller igangværende projekt, kan man rette henvendelse til Byggeprojekt.dk.

Har I fået lyst til at høre mere om vores 3D-viewer samt professionel projektweb fra Byggeprojekt.dk, så kontakt os allerede i dag.

 

Få 3D viewer til jeres projekt