Vejen til et succcesfuldt byggeprojekt.......

Kommuner, forsyningsselskaber, private bygherrer, større erhvervs- og industrivirksomheder samt vandværker. Her får I styr på dokumenterne, sikker håndtering af informationer på en let og overskuelighed måde.

Med indførelsen af Det Digitale Byggeri og IKT-Bekendtgørelsen er det obligatorisk at anvende projektweb og digitale udbud. Desuden skal man overholde IKT-kravene ved regionalt og kommunalt byggeri samt ved byggeri til brug for institutionermed en beløbsgrænse på 20 mio. kr. i anslået entreprisesum. Ved statsligt og statsligt støttet byggeri gælder kravene for entreprisesummer på 5 mio. kr. og derover.

Det er således bygherrens ansvar at etablere projektwebben samt – allerede inden udsendelse af rådgiverudbuddet – at definere spillereglerne for dens anvendelse. Med Byggeprojekt.dk er der garanti for god kommunikation, dokumentation og struktur for alle projektets interessenter. Endvidere reduceres fejl i byggeriet, og det sikres, at der altid arbejdes med de nyeste, reviderede tegninger.

Byggeprojekt.dk´s projektweb-løsning leverer alle byggeriets faser til en fast, lav pris. Vi vil gerne skabe gennemsigtighed og klarhed, således at uforudsete omkostninger undgås.

Klik her for mere info......

 

Bygherre kan tilbyde virtuel fremvisning i 3D

Med integreret 3D-viewer i Byggeprojekt.dk’s projektweb, får boligselskaber fremover en unik mulighed for at inddrage beboerne i udviklingen af renoverings- og tilbygningsprojekter.

Modeller kan visualiseres og studeres i fællesskab og beboerne kan endda komme med på en virtuel rundvisning i ejendommen. Læs mere her....

 

Kunne du som bygherre være interesseret i at modtage, uvildig IKT-rådgivning af eksperter på områderne IKT-projektledelse, bygbarhedsviden, Commissioning og Facility Management?

Med IKT-viden går vi proaktivt ind i projektet og analyserer processer, tidsforbrug, økonomi og kvalitet. Dermed får bygherren en unik mulighed for at styre projektet i mål til tiden og uden budgetoverskridelser.

Værktøjskassen kan indeholde redskaber som 3D-model kollisionskontrol, 4D: Proces-(tid) og byggeplads-optimering, 5D: styring af økonomien ved bl.a. mængdeudtræk fra 3D modellerne, 6D: Commissioning samt optimering af driften. Sagt på en anden måde: Vi støtter bygherren gennem hele bygningens levetid, fra idé til nedrivning, og formindsker markant de risici, der har plaget byggebranchen i årtier. Det betyder i sidste ende, at bygherren skal bruge færre ressourcer på det samme byggeri.

 

 

Hyppige, konkrete problemer:

1. Bygherren modtager ekstraregninger i udførelsesfasen. Det drejer sig tit om udgifter, der kunne have været forudset i projekteringen.

2. Bygherren ender med et byggeri, der ikke lever op til den oprindelige arkitektoniske vision.

3. Byggeprojektet bliver forsinket, således at bygherren ikke kan tage byggeriet i brug til den aftalte tid.

4. Byggeriets kvalitet er utilfredsstillende, og bygherren må betale store driftsudgifter for at vedligeholde byggeriet.

5. Licitationsresultatet afviger fra rådgiverens budgetterede pris.

Kort sagt får bygherren ikke sit projekt til den tid, pris og kvalitet og med den proces, der forventes.

 

Har du overvejet, hvordan projektets tekniske forespørgsler, tilsyn, kontrol, mangelgennemgang og afprøvning/commissioning skal sikre digital dokumentation og styring gennem faserne i dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt, hovedprojekt, udførelse og aflevering?

 

Kontakt os og hør nærmere.