Vejen til et succesfuldt byggeprojekt.......

Hvorfor vælge os?

Håndtering af udbud og udførelse af byggerier, renovering, forsyning eller anlægsprojekter vil uanset type og omfang involvere flere parter, spredte teams, forskellige interesser og kritiske tidsplaner.

Store mængder data, hyppige revisioner og medarbejderudskiftning på tværs af projekter gør effektivt samarbejde afgørende. Med udbredelsen af BIM og 3-D, 4-D, 5-D og 6-D præsenteres vi for nye og særlige udfordringer samt mere administrativt arbejde.

Vores kunder er offentlige og private bygherrer, forsyningsselskaber, ejendomsforvalter, developer, transportselskaber, pensionsselskaber, arkitekter, rådgivere samt hoved- og totalentreprenører.

 

God information og procesledelse er nøglen til at håndtere de mange udfordringer, som bygherrer, entreprenører, ingeniører, projektledere står over for.

Det kan f.eks. dreje sig om:

  • Sikring af et enkelt referencepunkt, ansvarlighed og datafangst
  • Distribution og revision
  • Håndtering af up-to-date-projektdokumenter mellem partnere
  • Implementering af processer og styring af rettigheder på tværs af flere organisationer
  • Indsamling af viden fra alle projektets deltagere gennem øget samarbejde og transparens.

Interne systemer er ikke designet til at drive et professionelt samarbejde på tværs af flere organisationer. Byggeprojekt.dk leverer derimod en sikker og nem online-samarbejdsplatform udviklet specielt til byggeriets behov. Løsningen tilbydes på projekt- og mappestrukturbasis. Systemet strømliner dokument- og processtyring samt kommunikation på tværs af alle deltagere. Registrering og log af vigtige oplysninger på ét sikkert sted giver et godt grundlag for en bedre beslutningsproces.

Byggeprojekt.dk gør dit arbejde med en intuitiv og enkel brugerflade. Systemets fulde funktionalitet stilles til rådighed på ethvert projekt.

Mulig anvendelse af Integreret 3D-viewer direkte i projektweb; drøfte og planlægge ud fra fælles visualiseringer, der hverken kræver dyre software-licenser, 3. parts programmer eller avanceret teknisk viden.Ud over digitale værktøjer ydes ekspertrådgivning inden for:

3D-model-kollisionskontrol; 4D: Proces-(tid) og byggepladsoptimering; 5D: styring af økonomien ved bl.a. mængdeudtræk fra 3D-modellerne og 6D: Commissioning samt optimering af driften.

  • Sandsynligt forbedret afkast og reduceret risiko
  • Lavere omkostninger: målbare besparelser på administration, print og distribution
  • Tidsbesparelser: øget automatisering, effektivitet og gennemsigtighed
  • Risikostyring: reduceret risiko for forsinkelser og omarbejde, tvister og retssager
  • Skalerbart til ethvert projekt.

Projekter

Erhverv

Arla innovtionscenter

Arla innovtionscenter

Læs mere

Erhverv

Copenhagen Towers

Copenhagen Towers

Læs mere

Uddannelsescenter

HF & VUC Rødovre

HF & VUC Rødovre

Læs mere

Erhverv

Maersk Drilling

Maersk Drilling

Læs mere

Byggeprojekt.dk – projektweb

Understøttelse af alle projekttyper, mappestrukturer, samarbejdsformer og IKT-Bekendtgørelsen

Vi er yderst fleksible

Projektstyring og ubegrænset antal brugere på alle projekter. Ubegrænset datamængde til dokumenter og tegninger, hosting og trafik

Byggeriet skal være for alle

Ved alle projekter er der altid nogen, som venter på, at andre skal afslutte deres arbejde, før man selv kan færdiggøre design, projektering eller rettelse af 3D-model. Vi gør det nemt at få alle de oplysninger, man har brug for, når og hvor man har brug for det

På farten

Mobilversion til alle tablets og smartphones. Ubegrænset telefon- og fjernsupport samt webhelp

Kan andet end projektweb - systemet er også et perfekt værktøj til digitale udbud

Her får I fortrolig styring af digitale udbud, procesorienteret, elektronisk e-mail-invitation, rettelsesblade og digital licitation. Byggeprojekt.dk’s udbudsmodul minimerer den tid, det tager at oprette og administrere udbudsmaterialet og forenkler administrationen.

UDBUD

• Effektiv afholdelse af alle former for udbud – procesorienteret udbud
• Rådgiverudbud, prækvalifikation, digital tilbudsgivning og licitation
• Mulighed for specifikke afleveringskrav
• Nem udsendelse af rettelsesblade og aflevering af tilbud

STRUKTUR

Projektforløb (byggeprogram/dispositionsforslag
/projektforslag/forprojekt/ hovedprojekt/udførelsen m.m.)
• Struktur og overblik på tværs af projekter, grupper og mappestruktur
• Mapperettigheder styres på gruppeniveau med mulighed
   for at uploade, downloade, slette m.m.
• Mulighed for indtastning af metadata understøtter bips
• Mulighed for at sortere visninger samt filter på alle metadata-kolonner.

• Mulighed for 3-D model viewer

 

 

 

 

Filversionering og notifikationer

• Sikkerhed for at arbejde med seneste og gældende revision
• Mulighed for at genskabe ældre revisioner af tegninger
• Up- og download af flere filer og mapper samtidig
• E-mail-notifikationer ved nye revisioner
samt mulighed for kommentar til modtagere
• Tidsindstillede notifikationer på mapper og filer
• Direkte printbestilling fra systemet for alle brugere
• Enkelinvitation af brugere i rettighedsgrupper
• Aflevering af projektmateriale til bygherre
• Dokumentation af projekt – fuld log over alle hændelser.

1. Online login – ingen installation eller hardware

Tilgå applikationen med sikkert, SSL-krypteret login. Det eneste, du skal bruge, er en web-browser

2. Opret, administrér og tildel rettigheder

Inviter brugere, upload og tildel rettigheder, tilpas din mappestruktur

3. I gang fra start med god struktur på projektet

Du kan nemt og hurtigt håndtere tegninger og dokumenter – allerede i dag