Innovativa verktyg för ditt digitala byggande

Med BuildMore får du en komplett digital plattform för Projektportal, Anbud och Kvalitetssäkring som hanterar dina byggärenden tryggt och säkert under alla faser. En tydlig och enkel struktur så att du kan skapa byggprojekt på några minuter med all information på ett ställe.

Prova Gratis Redan Idag

En enkel och effektiv projektportal som garanterar en digital helhetslösning

Med BuildMore får du en komplett digital plattform som är enkel att arbeta med. För säker hantering av planering, anbud, offerter, byggledning, kvalitetssäkring och leverans, samt arkiv för fastighetsportföljen. IKT-godkänd med krypterad datatrafik och obegränsat antal användare.

Home - Projectweb EN-Nov-27-2023-01-10-41-7267-PM
Referenser
”Vi använder den digitala plattformen från Buildmore, det är grundläggande i alla projekt och anbudsverktyget i ungefär hälften av projekten. När det gäller priset är Buildmore väldigt konkurrenskraftigt och gränssnittet är lätt att använda."
KAB-1
KAB
Jesper Birn Lindeberg, Seniorprojektleder
“Vi har valt att använda BuildMore som projektwebb, eftersom lösningen är så enkel och intuitiv. En annan projektwebb hade många funktioner som vi upplevde att vi inte behövde”
Ingcon
Ingcon
Anders Bidstrup, Partner
Vi bildade en arbetsgrupp som tittade noggrant på våra behov samt vilka bra och dåliga erfarenheter våra anställda hade av olika leverantörer. Valet blev enkelt då BuildMore erbjuder ett väl fungerande system som kan göra exakt vad vi behöver"
SJÆLSØ MANAGEMENT
Sjælsø Managment
Lars Jacobsen, Projektutvecklingschef
"Alla parter ska kunna lita 100 % på att de som förhandlade sist och därför lämnar in sist inte får någon fördel av det. De dagar då de första anbuden kommer in ska alla ha en garanti för att de ligger på en säker plats där ingen har tillgång till dem"
METROSELSKABET
Metroselskabet & Hovedstadens letbane
Carsten Larsen, Senior Procurement Manager
Är du redo att uppleva vad BuildMore kan göra för dig?

En enkel och effektiv projektportal som garanterar en digital helhetslösning