Anbud

Med BuildMore får du en digital plattform som är enkel att använda när du hanterar anbud


BuildMore är enkelt och säkert för alla typer av digitala anbud och offerter - från 100 000 SEK till över 5 miljarder SEK

FÅ EN GRATIS GENOMGÅNG

Dina viktigaste fördelar:

Snabbt och enkelt

Lätt att skapa ett byggprojekt med grupper, mappar och rättigheter.

 

Konsultanbud

Plattformen stöder hela processen från projektets början.

Anbud med förhandling

Garanterar likabehandling av alla parter.

Online-offerter

Lägg anbud tryggt och säkert vid digitala offerter.

Loggbok och dokumentation

Logg över alla handlingar som dokumenterar att allt har gått korrekt till.

Välj leveranskrav

Du kan enkelt definiera leveranskraven för digitala anbud.

En kraftfull digital plattform

BuildMore har för närvarande över 40 000 användare fördelade på: Kommuner, offentliga och privata byggherrar, utvecklare, bostadsbolag, fastighetsförvaltare, energibolag, transportföretag, pensionsbolag, arkitekter, konsulter och general- och totalentreprenörer i Norden.

BuildMore används för byggarbeten från 100 000 SEK till mer än 5 miljarder SEK. Projekten omfattar allt från renovering, ombyggnad, tillbyggnad (ROT) och nybyggnation av bostäder, företag, kontor och butiker, skolor, vårdcentraler och andra institutioner till industrier, hotell, tunnelbanor och spårvägar.

Hantera alla former av anbud

Med BuildMore får du en komplett digital plattform, som också är lätt att använda när du hanterar anbud. Alla typer av anbud och offerter från 100 000 till över 5 miljarder SEK hanteras tryggt och säkert enligt de senast gällande rutinerna och reglerna för anbud i Sverige och EU. Anbudsprocessen dokumenteras med en logg över alla åtgärder och är SSL-krypterad.

Ett tryggt och säkert val vid anbud

Med över 40 000 användare får vi dagligen fler erfarenheter av BuildMore. Här berättar två olika företag varför de bland annat har valt anbudsmodulen- och vilka fördelar de uppnår i vardagen.  

Metroselskabet case
”Först och främst en snygg och enkel lösning, sedan har den också väldigt bra funktionalitet”

Metroselskabet använder anbudsmodulen från BuildMore

Även om det blev obligatoriskt att ange anbud digitalt först år 2018, insisterade danska Metroselskabet och Hovedstadens Letbane på att ligga i framkant av utvecklingen. När den nya lagen om offentlig upphandling trädde i kraft den 1 januari 2016 undersöktes därför marknaden i avsikt att hitta en teknisk lösning, vilket var nödvändigt för att kunna hantera utmaningarna med att garantera likabehandling av alla parter vid digitala upphandlingar med förhandlingar om stora projekt.

"Alla parter måste kunna lita på att de vars anbud behandlas sist inte får några fördelar av det. När de första offerterna inkommer måste alla kunna lita på att de förvaras säkert där ingen har tillgång till dem ", säger Carsten Larsen, Senior Procurement Manager på Metroselskabet och Hovedstadens Letbane.

reference-wils01
”Wils använder projektportal från BuildMore”

"Nu är det enkelt att hantera anbud och alla har tillgång till projektmaterialet”

BuildMore's digitala plattform ger Wils A/S tydliga fördelar

Wils A/S från Silkeborg är ett bygg- och utvecklingsföretag inom general- och totalentreprenader, samt mureri och snickeri. De använder plattformen från BuildMore som digitalt verktyg:

– Efter att ha testat systemet för att bedöma hur det fungerade i förhållande till våra uppgifter har vi nu valt att ingå ett företagsavtal”, säger projektledare Jens Lauvring Kristensen.

– Anbudsverktyget är mest fördelaktigt för oss. Det är enkelt att hantera material på olika företagsroller, då själva systemet "slår samman" allt och skickar det vidare till underleverantörer och hantverkare för deras anbud.

Så enkelt skickar du ett anbudsprojekt

Du kan snabbt och enkelt skapa ett byggprojekt som ska läggas ut på anbud. Skapa grupper, mappar och rättigheter, bl.a. genom att kopiera och återanvända befintliga mallar. Du kan bjuda in ett obegränsat antal användare och behöver inte hålla koll på långa mailtrådar, vårt anbudsverktyg sköter allt på egen hand.

Säker hantering av rådgivaranbud

Rådgivaranbud startas vanligtvis i ett tidigt skede och vårt anbudsverktyg stöder hela processen: Förkvalificering, inledande omgång med inbjudna anbudsgivare och allt som följer därefter.

Anbud med förhandling

Vårt anbudsverktyg stöder också anbud med förhandlingar och säkerställer lika behandling av parterna under alla förhandlingsrundor.

Hantera digitala anbud med anpassade leveranskrav

Med anbudsverktyget kan du definiera specifika krav och tidsfrister som måste uppfyllas när du lämnar in och återkallar anbud, samt hur bud bekräftas.

Säker budgivning och digitala offerter

Det är tryggt och säkert att lägga in bud i anbudsverktyget vid digitala anbud. Alla deltagare har den senaste informationen, eventuella nya ritningar och all data är krypterad med SSL-anslutning, säkerhetskopiering och loggning.

Loggbok skapar dokumentation

Vem gjorde vad och när? Genom loggning av alla åtgärder i systemet dokumenteras att allt i samband med anbudet har utförts och beslutats enligt reglerna. Det säkerställer att de senaste versionerna av dokument och ritningar ligger till grund för anbud och förhandlingar, då loggen visar om anbudsgivarna har tagit emot och öppnat materialet.

Som anbudsadministratör har du alltid garanterad tillgång

Anbudsadministratören har alltid säker åtkomst till mottagna ansökningar/erbjudanden, så att det är enkelt att hålla sig uppdaterad.

Integrerad ESPD-tjänst

Vi erbjuder ESPD-service i samband med anbud och prekvalifikationer utan extra kostnad. Tjänsten erbjuds både till den upphandlande myndigheten och anbudsgivaren, i enlighet med EU-kommissionens välkända webbtjänst och dess funktioner.

ESPD-tjänsten är integrerad och helt kompatibel med EU-kommissionens lösning.

FÅ EN GRATIS GENOMGÅNG 

Anbudsverktyget gör det enkelt att få rätt priser

BuildMore är ensamma om att ha en projektportal med ett anbudsverktyg som har en speciell modul som ger entreprenörer med många underleverantörer, leverantörer och partners tydliga fördelar i vardagen:

  • Bygg din egen underleverantörsdatabas med all information på en gemensam plats.

  • Ange anbud genom att helt enkelt välja relevanta underleverantörer.

  • All kommunikation sker på projektportalen så du behöver inte hålla reda på anbudsbrev och e-postmeddelanden.

  • Lätt att informera alla om ändringar, nya tidsfrister, specifikationer etc.
  • Obegränsat antal användare: Underleverantörer kan bjuda in även sina underleverantörer.

Bättre kontroll, där du enkelt följer anbudsprocessen mot det avtalade priset: Vem har du fått bud från? Vem ska bort? Finns det ett behov av att få in fler bud?

Plattformen ger dig en överblick över alla anbud, samt historik och erbjudanden i samband med tidigare projekt.

Upptäck hur enkelt det är att arbeta med anbud via BuildMore

Få en personlig presentation av de många fördelarna med vår digitala plattform som kan tas med överallt och köras i valfri webbläsare på dator, surfplatta och mobil:

  • Se hur snabbt du skapar ett byggprojekt som ska läggas ut på anbud samt hur lätt du hanterar alla projekt.
  • Du kan få en komplett lösning med Projektportal, Anbud och Kvalitetssäkring.

  • Upptäck 3D-vyn direkt på projektportalen - och mycket, mycket mer.