Anbud

Strukturerad anbudsgivning och projektledning

Utforska vår anbudsplattform för effektiv budgivning och hantering. Perfekt för entreprenörer och byggherrar. Vår plattform säkerställer problemfritt samarbete, tydlig kommunikation och framgångsrika resultat.

En anbudsplattform när du ska hantera alla typer av digitala anbud och upphandlingar – från 100 000 kr till över 5 miljarder kr.

Tender - hero - EN
Funktioner

Snabb och enkel anbudsprocess

Frame 15445-Aug-28-2023-08-34-37-9910-AM

Enkelt och snabbt

Skapa enkelt byggprojekt med grupper, mappar och rättigheter för en strukturerad och effektiv anbudsprocess.

Frame 15445-1-1

Omfattande upphandlingsrådgivning

Från början till slut stödjer vår plattform hela upphandlingsprocessen.

Frame 15445-2-1

Anbud med förhandling

Vårt system säkerställer lika behandling av alla parter i upphandlingsprocessen, vilket skapar en rättvis och transparent miljö.

Frame 15445-3-1

Organiserad upphandlingsprocess

Skapa en upphandlingsprocess som är mer robust vid personaländringar, eftersom all kommunikation sker på plattformen.

Frame 15445-4-1

Komplett loggbok & dokumentation

För en detaljerad logg över handlingar och dokument, så att du säkerställer korrekt utförande av varje steg, vilket ger tydlighet och ansvarighet.

Frame 15445-5-1

Skreddarsydda leveranskrav

Definiera enkelt leveranskraven för digitala upphandlingar, så att alla parter är överens om förväntningarna inför projektets avslutning.

Strukturerad anbudsgivares hantering & utvärdering 

Hantera och utvärdera anbudsgivare enkelt med BuildMores Upphandlingsmodul. Våra verktyg gör engagemang och utvärdering av anbudsgivare enklare och säkerställer en välunderrättad upphandlingsprocess. Följ interaktioner, bedöm prestation, och välj de bästa anbudsgivarna baserat på data-drivna insikter.

Tender - bidders - DK-1

Så enkelt skickar du ett anbudsprojekt

Du kan snabbt och enkelt skapa ett byggprojekt som ska läggas ut på anbud. Skapa grupper, mappar och rättigheter, bl.a. genom att kopiera och återanvända befintliga mallar. Du kan bjuda in ett obegränsat antal användare och behöver inte hålla koll på långa mailtrådar, vårt anbudsverktyg sköter allt på egen hand.

 
Säker hantering av rådgivaranbud

Rådgivaranbud startas vanligtvis i ett tidigt skede och vårt anbudsverktyg stöder hela processen: Förkvalificering, inledande omgång med inbjudna anbudsgivare och allt som följer därefter.

Anbud med förhandling

Vårt anbudsverktyg stöder också anbud med förhandlingar och säkerställer lika behandling av parterna under alla förhandlingsrundor.

Hantera digitala anbud med anpassade leveranskrav

Med anbudsverktyget kan du definiera specifika krav och tidsfrister som måste uppfyllas när du lämnar in och återkallar anbud, samt hur bud bekräftas.

Säker budgivning och digitala offerter

Det är tryggt och säkert att lägga in bud i anbudsverktyget vid digitala anbud. Alla deltagare har den senaste informationen, eventuella nya ritningar och all data är krypterad med SSL-anslutning, säkerhetskopiering och loggning.

Loggbok skapar dokumentation

Vem gjorde vad och när? Genom loggning av alla åtgärder i systemet dokumenteras att allt i samband med anbudet har utförts och beslutats enligt reglerna. Det säkerställer att de senaste versionerna av dokument och ritningar ligger till grund för anbud och förhandlingar, då loggen visar om anbudsgivarna har tagit emot och öppnat materialet.

Som anbudsadministratör har du alltid garanterad tillgång

Anbudsadministratören har alltid säker åtkomst till mottagna ansökningar/erbjudanden, så att det är enkelt att hålla sig uppdaterad.

Integrerad ESPD-tjänst

Vi erbjuder ESPD-service i samband med anbud och prekvalifikationer utan extra kostnad. Tjänsten erbjuds både till den upphandlande myndigheten och anbudsgivaren, i enlighet med EU-kommissionens välkända webbtjänst och dess funktioner.

ESPD-tjänsten är integrerad och helt kompatibel med EU-kommissionens lösning.

Referenser
”Vi använder den digitala plattformen från Buildmore, det är grundläggande i alla projekt och anbudsverktyget i ungefär hälften av projekten. När det gäller priset är Buildmore väldigt konkurrenskraftigt och gränssnittet är lätt att använda."
KAB-1
KAB
Jesper Birn Lindeberg, Seniorprojektleder
“Vi har valt att använda BuildMore som projektwebb, eftersom lösningen är så enkel och intuitiv. En annan projektwebb hade många funktioner som vi upplevde att vi inte behövde”
Ingcon
Ingcon
Anders Bidstrup, Partner
Vi bildade en arbetsgrupp som tittade noggrant på våra behov samt vilka bra och dåliga erfarenheter våra anställda hade av olika leverantörer. Valet blev enkelt då BuildMore erbjuder ett väl fungerande system som kan göra exakt vad vi behöver"
SJÆLSØ MANAGEMENT
Sjælsø Managment
Lars Jacobsen, Projektutvecklingschef
"Alla parter ska kunna lita 100 % på att de som förhandlade sist och därför lämnar in sist inte får någon fördel av det. De dagar då de första anbuden kommer in ska alla ha en garanti för att de ligger på en säker plats där ingen har tillgång till dem"
METROSELSKABET
Metroselskabet & Hovedstadens letbane
Carsten Larsen, Senior Procurement Manager
Få en personlig demonstration

Upplev hur enkelt du kan arbeta med Upphandling