"En lösning som passar våra behov mycket bra, är väl fungerande och enkel att använda”

1 minutter læsning
2020-sep-11 06:03:02

Sjælsø Management som ägs till 50% av fastighets AB Balder använder Buildmore för sin digitala byggledning

Efter en omfattande marknadsundersökning valde danska utvecklingsföretaget Sjælsø Management Buildmore's lösning för dokumenthantering vid utveckling av tusentals nya hem:

Vi bildade en arbetsgrupp som tittade noggrant på våra behov samt vilka bra och dåliga erfarenheter våra anställda hade av olika leverantörer. Valet blev enkelt då Buildmore erbjuder ett väl fungerande system som kan göra exakt vad vi behöver ", säger projektutvecklingschef Lars Jacobsen från Sjælsø Management.

lars-jacobsen-sjaelsoe

Ramavtal med möjlighet till specialanpassning av detaljer

Ett ramavtal har ingåtts, som inkluderar en professionell projektwebb för alla Sjælsø Managements projekt. En enhetlig, gemensam struktur har utvecklats, som alla kan använda, men som ändå möjliggör individuella anpassningar till de enskilda projekten. Tack vare ramavtalet har Sjælsø Management dessutom möjlighet att utveckla nya detaljer som de behöver:

Vi hade ett specifikt projekt där vi ville ge en extern konsult tillgång till anbudsverktyget, men bara till det aktuella caset. Buildmore var mycket lyhörda och utvecklade en funktion för vårt sätt att arbeta. Det löste vår utmaning att hantera anbud för liknande ärenden”, förklarar Lars Jacobsen.

Vill du också veta hur du kan dra nytta av projektwebben och anbudsverktyget?

BOKA EN DEMO