NPV: Data är för viktigt för att överlåtas åt slumpen

2 minutters læsning
2020-sep-11 11:54:06

Kontrollen av datatillgänglighet spelar en avgörande roll i riskhanteringen hos det internationella utvecklingsföretaget NPV, som har sitt huvudkontor i danska Charlottenlund. Med en projektportfölj på flera miljarder samlar NPV därför all relevant information på sin projektwebb hos Buildmore.

Eftersom byggsektorn upplever en alltmer utbredd digitalisering blir både datahantering och lagring en central del i riskhanteringen. På många byggprojekt delar aktörerna på en projektwebb, där information, planer och ritningar utbyts. Men var är ägandet bäst förankrat och vad händer när projektet avslutas?

Utvecklingsföretaget NPV, som utvecklar fastighetsprojekt i joint venture-form, har kommit fram till att det var nödvändigt att se till att all data från projekten hämtades från företagets egen projektwebb hos Buildmore.

"Det fanns faktiskt tre skäl till vårt beslut", förklarar NPV:s tekniska chef Michael Mottlau.

”Det första är i grund och botten att vi, på grund av vår roll som fastighetsförvaltare, måste se till att vi också har tillgång till data från utvecklings- och byggfasen, även när anläggningen är färdigbyggd. Det är avgörande för både underhållet och ekonomin. Om all information finns på entreprenörens projektwebb riskerar vi att den försvinner om licensen stängs och det kan vi inte leva med”, säger Michael Mottlau.

Vem som helst kan gå i konkurs

Nästa anledning är helt enkelt risken för att en affärspartner plötsligt går i konkurs och därmed kan uppgifter också försvinna eller vara svåra att återställa.

”Om E. Pihl & Søn (danskt byggföretag, reds. anm.) kan gå i konkurs, kan alla gå i konkurs. Jag ser det som en viktig förebyggande åtgärd att i rätt tid förbereda oss för tuffa tider genom att ha all projektdata hos oss”, säger Michael Mottlau.

Kontrollera informationen till partners

Den tredje anledningen är att NPV vill kunna kontrollera vilka partner som får olika nivåer av rättigheter samt tillgång till projektets övergripande information.

"Det här är ett övervägande vi är mycket medvetna om. Vi har flera olika roller och ett ansvar gentemot alla våra partners att se till att ingen har tillgång till konfidentiell information som bara riktar sig till specifika intressenter", förklarar Michael Mottlau.

”Det är en så pass känslig fråga där vi helst vill ta ansvaret själva, snarare än det ska ligga på till exempel en entreprenör eller arkitekt som vi samarbetar med. Å ena sidan får vi det precis som vi vill ha det, och å andra sidan förhindrar vi konflikter som kan uppstå på grund av olyckor eller misstag”, säger han.

Valde Buildmore

NPV har därför valt att köra med en komplett lösning från Buildmore, som är en leverantör av en professionell projektwebb för alla ändamål inom byggsektorn.

”Det är ett kostnadseffektivt system som passar våra behov väl. Det har en fin balans mellan enkelhet och funktionalitet, så att vi får exakt vad vi behöver. Vi kan skapa egna mallar och systematisera våra ärenden. Med arkiv- och loggfunktionen har vi dessutom alltid kontroll över historiken”, säger Michael Mottlau.

Har upplevt dataförlust

Skräckscenariot med förlorad data bygger på egna erfarenheter. På NPV inträffade detta så sent som i januari i år. Data som legat på en projektwebb hos en entreprenör var plötsligt inte längre tillgängliga eftersom entreprenören hade stängt projektwebblicensen efter projektets slut.

"Lyckligtvis kunde vi återskapa vår data, men det är en påminnelse om anledningen till att vi nu har valt att lägga allt på vår egen projektwebb på Buildmore", avslutar Michael Mottlau.

BOKA EN DEMO