Vägen till ett framgångsrikt byggprojekt

3 minutter læsning
2020-sep-11 06:10:33

Byggföretaget EK Entreprise A/S fick ökad kvalitet, bättre struktur och högre effektivitet vid anbud och projektledning av byggprojekt, samt en betydande kostnadsbesparing genom att implementera Byggprojekt.dk

Buildmore är ett internetbaserat projektverktyg för att utbyta byggnadsinformation och dokumentation, från anbud till leverans. Med Buildmore samlas all information på ett ställe, vilket säkerställer snabb och enkel åtkomst till alla ritningar och andra projektdokument för alla berörda aktörer.

Med automatiska e-postmeddelanden till underleverantörer vid digital budgivning, hålls alla parter i anbudsfasen uppdaterade kring byggprojektprocessen. Det har resulterat i en anmärkningsvärd ökning av effektiviteten och hanterbarheten hos arbetsprocesserna, vilket ger en stor ekonomisk vinst.

EK Entreprise A/S utför general- och totalentreprenader för både offentliga och privata företag över hela landet. De har ett permanent nätverk av underleverantörer och leverantörer som säkerställer bra priser och ett nära internt samarbete. EK Entreprise A/S är ett modernt byggföretag som jobbar hårt för att säkerställa rätt pris till varje projekt.

blog-vejen-til-et-succesfuldt-byggeprojekt2

Förutom det nära samarbetet med underleverantörer och introduktionen av danska Det digitale Byggeri där en obligatorisk IKT-projekt-webblösning måste användas för statliga och offentliga byggnader där kostnaderna överstiger 5 miljoner DKK måste hela byggbranschen sträva efter ökad produktivitet. Behovet av en digital plattform för att säkerställa konsekvens, öppenhet och kontroll är därför mycket stort, för att kunna vara en del av framtidens framgångsrika byggföretag.

Buildmore gör det möjligt för oss att ha övervaka och effektivisera våra filhanteringsprocesser så att vi säkerställer hög kvalitet i alla projekt. Tack vare underleverantörslistor och offertpriser har ledningen nu en bra översikt nära till hands oavsett var våra underleverantörer befinner sig i landet. Det är också smart att UE kan beställa sina ritningar direkt via systemet”, säger Torben Johansen, försäljningsdirektör på EK Entreprise.

Effektivitet betyder lönsamhet

"På en mycket konkurrensutsatt marknad kan bra partners inte jobba ensamma för att säkra EK Entreprise A/S framtida arbete och strategi. För att säkerställa att lönsamheten ökar eftersträvar vi att sänka kostnaderna när det gäller alla aspekter av företaget. Samtidigt lägger vi vikt vid att ge tillfredsställelse och skapa trivsel bland våra anställda samt ligga i framkant av utvecklingen inom byggbranschen och samhället i stort. Därför har vi valt Buildmore's helhetslösning", säger Torben Johansen.

"Oavsett hur många projekt du har varje år, är effektiviteten superviktig i slutändan. Strukturen för projekten är inte heller den enda viktiga faktorn. Buildmore ger oss möjlighet att anpassa varje enskilt anbud till dess specifika syften för alla typer av kontrakt, samt att ha ett smidigt filutbyte för alla konsulter i planeringsfasen”, förklarar Torben Johansen.

blog-vejen-til-et-succesfuldt-byggeprojekt3

Omedelbar avkastning på investeringen

Förutom att alla projekt och anbud blir mer effektiva, är EK Entreprise mycket nöjda med att Buildmore inte ställer vare sig utbildningskrav eller någon speciell installation. Buildmore är extremt intuitivt att använda och ger ett omedelbart resultat, något som blev tydligt direkt när EK Entreprise implementerade systemet:

”Tack vare bra tillgänglighet och hög användarvänlighet fick vi den effektivitet vi ville ha direkt och var igång inom några dagar. Supporten i början var superbra och direkt efter implementeringen upplevde vi att våra anställda hade fått bättre struktur. "Förutom de anställda, är våra underleverantörer, arkitekter och konsulter också mycket nöjda över en bättre struktur på byggarbetsplatsen. De slipper onödig filhantering med e-post och FTP samt mycket administrativt arbete", säger Torben Johansen, försäljningsdirektör på EK Entreprise.

För EK Entreprise A/S innebär implementeringen av Buildmore att de nu har ett mycket snabbare och mer strömlinjeformat projektarbetsflöde inom företaget, en bra process som de enkelt kan övervaka och kontrollera noggrant.

 

BOKA EN DEMO