"Vi behövde en lösning med vars hjälp vi kunde följa processen under alla delar av projektet”

1 minutter læsning
2020-sep-11 06:14:23

 

Creo Arkitekter har märkt tydliga fördelar med Buildmore, särskilt när det gäller projektwebb och hantering av digitala anbud

Creo Arkitekter är Region Syddanmarks största arkitektföretag. Från och med år 2010 började man lägga upp många uppgifter digitalt, via sin egen projektserver:

"Under anbudsperioderna innebar det mycket extra arbete att se till att alla hade allt material", säger Creo Arkitekter. "Ändå var vi tvungna att regelbundet skicka ut materialet i pappersform, då vissa entreprenörer inte var redo för det digitala.”

Behöver mer kapacitet för att hantera projekten

I och med arbetet med den danska IKT-ordern ställdes ännu högre krav på vår projektserver och Creo kände att det inte var tillräckligt att vidareutveckla och fortsätta använda denna lösning för upphandling av projekt. Under ett år användes servern fortfarande som ett utbytesverktyg, men det krävdes en lösning som kunde följa processen genom byggprojektets alla faser.

År 2014 valde de därför att investera i en digital helhetslösning som kunde användas i alla projektfaser och som inte krävde något underhåll. Valet föll på Buildmore, vars plattform uppfyller alla arkitekternas behov, samtidigt som IKT-kraven uppfylls.

Om du vill höra mer om hur vår lösning kan hjälpa dig genom alla faser av ditt byggprojekt, be om en gratis genomgång:

BOKA EN DEMO