logo-buildmore-white
hero-gratis-demo01

Prova hur enkelt och säkert du hanterar alla former av anbud

Med den digitala lösningen från BuildMore förenklar du anbudsprocessen för alla parter.

Vi arbetar med bl.a.

ncc aarhus DEAS Asset management

PROVA VÅR ANBUDSMODUL

Fortfarande inte helt övertygad?

Läs varför danska Metroselskabet är nöjda med plattformen

Så här säger våra kunder

 

reference-metro01
”Först och främst en snygg och enkel lösning, sedan har den också en väldigt bra funktionalitet”

Metroselskabet använder anbudsmodulen från BuildMore

Även om det blev obligatoriskt att inge anbud digitalt först år 2018, insisterade danska Metroselskabet och Hovedstadens Letbane på att ligga i framkant av utvecklingen. När den nya lagen om offentlig upphandling trädde i kraft den 1 januari 2016 undersöktes därför marknaden i avsikt att hitta en teknisk lösning, vilket var nödvändigt för att kunna hantera utmaningarna med att garantera likabehandling av alla parter vid digitala upphandlingar med förhandlingar om stora projekt

"Alla parter måste kunna lita på att de vars anbud behandlas sist inte får några fördelar av det. När de första offerterna inkommer måste alla kunna lita på att de förvaras säkert där ingen har tillgång till dem, säger Carsten Larsen, Senior Procurement Manager på Metroselskabet och Hovedstadens Letbane.”

Du hanterar alla former av anbud

Boka en genomgång med en av våra skickliga konsulter genom att fylla i formuläret.