Kvalitetssäkring - enkelt och snabbt direkt på platsen

Digitala registreringar och bristgenomgång med lätthet

Slipp allt pappersarbete och få en tidsbesparing på upp till 75 %.
Används i mer än 100 länder för snabb och korrekt digital registrering av fel och brister direkt på plats med smartphone eller surfplatta.

QA - hero
Kvalitetssäkring

Dina viktigaste fördelar:

list
Digitala listor på plats

Dina registreringar och foton förbereds på plats för användning i Word, Excel eller PDF.

bar-chart-square-01
Registrering och rapportering i appen

Ta ett foto markera din plats skriv kommentar och skapa listor. Allt direkt i appen.

file-x-01
Slipp alla papper

Du behöver inte åka till kontoret för att göra anteckningar i rapportformulär eller ladda upp foton.

clock-check-1
75 % snabbare tillsyn

Tillsyn och rapportering går upp till 75 % snabbare genom att IssMan hanterar allt på en gång.

clipboard
Leveransprotokoll

Det är enkelt att göra leveransprotokoll medan du är på plats.

file-check-02
Exakta förregistreringar

Använd IssMan innan ett byggprojekt läggs ut på anbud och inför planering av underhåll eller renovering.

phone-01
Mobil och effektiv

Du kan göra alla typer av inspektioner och registreringar i appen, både på surfplatta och mobil.

bell-01
Du har allting med dig

Du glömmer ingenting och avslutar arbetet när du lämnar byggarbetsplatsen.

clock-check
Vad är vinsten?

Som rådgivare eller byggherre kan du spara upp till 75% genom att använda vår plattform

Enkel kvalitetssäkring med IssMans digitala registrering direkt på plats

Precis som Buildmore's projektportal och anbudsportal, är IssMan otroligt enkelt att använda. Du kan ta bilder, markera platsen på en ritning, kommentera eventuella fel eller brister

– och generera en rapport omedelbart. Allt görs i appen.

Dessutom kan du dela checklistor över fel och brister med ditt team, kollegor, underleverantörer och kunder i nära samarbete på andra plattformar.

Issman-zig-1-new-1-1

Digitale lister mens du er på pladsen

IssMan opsætter digitale lister til rapportering i Word, Excel eller PDF, mens du er på pladsen - ved brug af al registreret information, inklusive fotodokumentation. Det hele sker automatisk i app’en.

Komplet registrering direkte i app’en
Med IssMan app’en på tablet eller mobil laver du en komplet registrering i én arbejdsgang: Du kan tage billeder, markere emnets lokation på en tegning, 

QA - issues

Udforsk mere om vores Kvalitetssikring


Precis som Buildmore's projektportal och anbudsportal, är IssMan otroligt enkelt att använda. Du kan ta bilder, markera platsen på en ritning, kommentera eventuella fel eller brister

– och generera en rapport omedelbart. Allt görs i appen.

Dessutom kan du dela checklistor över fel och brister med ditt team, kollegor, underleverantörer och kunder i nära samarbete på andra plattformar.
Du klarer det hele nu

IssMan hjælper dig med at droppe papirarbejdet hjemme på kontoret og blive mere effektiv, fordi du klarer tingene nu – og kan løse andre vigtige opgaver, når du forlader byggepladsen. Intet udsættes – og de registreringer, du har lavet og sendt, kan andre følge op på med det samme.

Tilsyn får en helt ny økonomi

Erfaringen viser, at IssMan ved tilsyn og rapportering kan give tidsbesparelser på op til 75%, fordi alt klares i én arbejdsgang. Ved et byggeri, der varer 6 måneder med tilsyn hver 14. dag, kan hvert tilsyn inkl. kontorarbejde tage 3-4 timer, så der bruges op til 48 timer i alt. Med IssMan kan tidsforbruget reduceres til 12 timer, svarende til en økonomisk gevinst på 27.000 kr. ved en intern timepris på 750 kr. 

Afleveringsprotokoller - hurtigt og nemt

Når et byggeri er ved at være i mål, er det enkelt at lave afleveringsprotokoller med IssMan’s digitale registrering. Du klarer det hele på pladsen: Tag fotos, markér steder, tilføj registreringer – så kommer det hele med i protokollen, der opsættes i Word, Excel eller PDF.

Lav præcise for-registreringer

Med IssMan er det enkelt at arbejde effektivt med for-registreringer og få en præcis rapport, inden du skal udarbejde planer for vedligeholdelse eller renovering af et byggeri. Den digitale registrering direkte på lokationen betyder, at alt kommer med. For-registrering med IssMan er samtidig et nemt og sikkert værktøj til at få dokumentationen på plads, inden et projekt sendes i udbud.

Dit mobile digitale værktøj

IssMan er en selvstændig app, du kan bruge på mobil eller tablet. Der kræves ikke en PC eller Mac for opsætning eller brug. Installér app’en – så er du klar til at arbejde med registrering, fotodokumentation og rapportering.

Du får det hele med

Ved tilsyn, registreringer og afleveringer kan der være mange detaljer at notere på blokken. Det kan være svært at holde styr på dem alle – og de rigtige billeder af dem – hvis du skal tilbage på kontoret for at lave rapporten eller protokollen. Med IssMan husker du det hele, fordi du laver alle registreringer og fotos på stedet. Og dit arbejde er færdigt, når du forlader byggepladsen.

Safely upload construction plans

Streamline your construction project initiation with the Upload Plans feature, an essential component of our Digital Review platform. This feature empowers construction teams to effortlessly upload and manage project blueprints, creating a centralized hub for all essential design documents. With intuitive organization and real-time accessibility, this tool enhances collaboration, accelerates decision-making, and sets the foundation for a successful construction journey.

Install
Customize
Go live

Custom Colors and Fonts

Match your brand style with custom colors, fonts, and many other cool settings that will make your website look professional and beautiful. Have the website your brand deserves.

Color
Font
Shape

Drag 'n' Drop Editor

Make layout changes, add or remove sections at the page level. Forget about template edits. Customize your styles without leaving HubSpot. No need to edit code.

Pages
LPs
Blogs

Performant Website

Get great scores on Google Page Speed Insights, both desktop and mobile. Optimized for content, SEO and accessibility.

SEO
Speed
Accessibility
Referenser
”Vi använder den digitala plattformen från Buildmore, det är grundläggande i alla projekt och anbudsverktyget i ungefär hälften av projekten. När det gäller priset är Buildmore väldigt konkurrenskraftigt och gränssnittet är lätt att använda."
KAB-1
KAB
Jesper Birn Lindeberg, Seniorprojektleder
“Vi har valt att använda BuildMore som projektwebb, eftersom lösningen är så enkel och intuitiv. En annan projektwebb hade många funktioner som vi upplevde att vi inte behövde”
Ingcon
Ingcon
Anders Bidstrup, Partner
Vi bildade en arbetsgrupp som tittade noggrant på våra behov samt vilka bra och dåliga erfarenheter våra anställda hade av olika leverantörer. Valet blev enkelt då BuildMore erbjuder ett väl fungerande system som kan göra exakt vad vi behöver"
SJÆLSØ MANAGEMENT
Sjælsø Managment
Lars Jacobsen, Projektutvecklingschef
"Alla parter ska kunna lita 100 % på att de som förhandlade sist och därför lämnar in sist inte får någon fördel av det. De dagar då de första anbuden kommer in ska alla ha en garanti för att de ligger på en säker plats där ingen har tillgång till dem"
METROSELSKABET
Metroselskabet & Hovedstadens letbane
Carsten Larsen, Senior Procurement Manager
Er du klar til at opleve en ny æra indenfor byggeri?

Oplev fordelene ved granskning nu