Om oss

Vi är med dig hela vägen

Rätt information och processhantering är nyckeln till att kunna hantera alla utmaningar som byggare, entreprenörer, arkitekter, konsulter och projektledare ställs inför

Projectweb
Enkel
Frame 15445-3
Intuitiv
Quality Assurance
Effektiv


Med tydlig kommunikation och korrekt informationsutbyte har alla parter möjlighet att medverka i processen.

BuildMore startades för drygt 10 år sedan i Danmark där man går under namnet Byggeprojekt.dk.

Grundaren Thomas Bøgh kände då att det saknades en digital plattform som är enkel och intuitiv för alla i och runt byggbranschen.

Sedan företaget fick en ny ägargrupp i augusti 2019 där Jens Slott Johansen och Thomas Egelund slog sig samman med grundaren Thomas Bøgh har tillväxt och expansion varit tydliga mål.  

I dagsläget har plattformen över 40 000 användare i Danmark, och i september 2020 görs ytterligare satsningar och Byggeprojekt.dk går in på den svenska marknaden under namnet BuildMore.
I oktober 2020 blev företaget Børsen Gazelle, vilket är ett kvitto på stark och kontinuerlig tillväxt.

Våra kunder är fördelade på stat, kommuner, offentliga och privata byggherrar, utvecklare, bostadsbolag, fastighetsförvaltare, energibolag, transportföretag, pensionsföretag, arkitekter, konsulter och general- och totalentreprenörer i Norden

I Sverige finns företaget representerat med svenska säljare och jobbar över hela landet.

Home - Hero - DK-1