Udbud med mængder, koder og sporbarhed - Virker det ?

Nu er vi klar med en af de første Cases hvor entreprenørerne bekræfter at et BIM projekt med mængder, koder og sporbarhed har sparet bygherren for min. 5%. 

Vores vision for branchen er at vi skal presse udviklingen ved at bevise at DET KAN BETALE SIG at gå ALL IN på BIM. BIM er kun værdifuldt hvis modellerne er VALIDE.

Vi mener at det der skal til for at skabe valide modeller, er at der skal være tilknyttet en UVILDIG gransker. Vi har gennem det sidste halve år screenet 50 projekter, hvor der ikke har været en uvildig IKT leder tilknyttet. Det viste sig desværre at 0 ud af de 50 undersøgte projekter, havde valide modeller, som kunne bruges til mængdeudtræk samt til at bygge efter. Det er en skam at der bruges så meget energi på at bygge 3D BIM modeller og at man så ikke kan høste gevinsten, blot forbi at modellerne ikke er blevet gransket løbende.

CASE: 

Bygherre:

Boligselskabet AKB / KAB

Rådgiver:

AI A/S

BIM manager / IKT leder:

Michael Hoffmann Erichsen (Optimise.nu ApS)

Projektet:

Specialplejeboliger på i alt 9.740 m2, til en anlægssum på 140 mio.

Opgave:

Implementering af BIM i AI og på projektet.

Udføre et komplet projekt i BIM med mængdeudbud, kodning og sporbarhed af bygningsdele i beskrivelser, tilbudslister og model. 

Resultat:

Bygherren sparede 5% på entreprise tilbuddene!

  • Et entydigt og klart projekt af meget høj kvalitet.
  • De bydende entreprenører udtalte efter licitationen: "Vi har kunne reducere vores tilbud med min. 5%, grundet mængdeudbuddet, sporbarheden og entydigheden i projektet." Der var ovenikøbet to af de bydende der udtalte at de har kunne reducere deres tilbud med hele 7%.

 

Book demo

Et enkelt og effektivt projektweb, der sikrer dig en komplet digital løsning

Med Byggeprojekt.dk får du en komplet digital platform, der er enkel og nem at arbejde med. Til sikker håndtering af projektering, udbud og licitation - byggestyring, kvalitetssikring og aflevering - samt arkiv til ejendomsportefølje. IKT-godkendt med krypteret datatrafik og ubegrænset antal brugere.