Pakhusene

1 minutter læsning
Jul 2, 2020 8:46:59 AM

Som en del af udviklingen af de bynære havnearealer i Horsens omdannes en tidligere industrigrund til et nyt bykvarter - Pakhusene. Visionen er at skabe en urban bebyggelse, som på bedste vis integrerer beboelse, erhverv og publikumsorienterede funktioner i en helhed. Dette danner grundlag for forskelligartede aktiviteter og tilstedeværelsen af mennesker på flere tidspunkter af døgnet. 

sydfacade_web

Bebyggelsens skala er nøje indtænkt i samspil med det omgivende miljø. Den gradvise nedtrapning fra 7-8 etager mod øst til 1-2 etager mod vest fremhæver den historiske og karakteristiske overgang fra havnens store skala med siloer og pakhuse til byens mindre skala langs Nielse Gyldings Gade med små byhuse og forretninger i 2-3 etagers højde.    

Projektet består af 53 boliger, der varierer i størrelse fra 62m² til 130m², et brasserie/ cafe på godt 950m² med tilhørende tagterrasse på 1.salen, et fagforeningshus på 2750m² samt parkeringshus med ca. 210 p-pladser, integreret bilvask, carservice og showroom på i alt 6750m² 

promenade_web

 

 

 

 

 

 

I den arkitektoniske bearbejdning og i valget af materialer er der taget særlig hensyn til den nære kontekst og havnens industrielle særpræg. Facaderne udføres således i en rød-brunlig teglsten, som farvemæssigt spiller sammen med facaden på Dollys, Stykgodspakhuset, Toldboden og øvrige rødstens-bygninger i området. Mørkebrune / sorte nuancer i stenen henleder tankerne på industrihavnens patinering gennem tiden forårsaget af kul, grus, sand o.lign.. Med inspiration fra omkringliggende bygninger udføres teglfacaderne med særlige murdetaljer som mønstermurværk, frem. og tilbagespring, pilastre og standerskifte.

Se hvordan vi kan hjælpe jer

 

Tidligere artikel
← Enghave Brygge
Næste artikel
Valby Maskinfabrik →