Det Digitale Byggeri - hvad er de vigtigste krav?

1 minutters læsning
Aug 27, 2020 4:00:00 PM

Fakta om IKT-bekendtgørelserne og deres betydning for byggeprojekter

Når der tales om Det Digitale Byggeri – og hvornår det er obligatorisk at benytte projektweb og digitale udbud – så er det i praksis en række krav, der er defineret i to bekendtgørelser og deres vejledninger:

  • Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i offentligt byggeri, nr. 118 af 06-02-2013.
  • Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri, nr. 119 af 07-02-2013.

De er også kendt som IKT-bekendtgørelserne og beskriver hvem – og hvilke projekter, der er omfattet af kravene.

De digitale bygherrekrav

Alle virksomheder, der ønsker at byde på statslige, kommunale, regionale eller almene byggeopgaver over visse beløbsgrænser, skal leve op til en række krav, fordelt på disse områder:

  • IKT-koordinering
  • Håndtering af digitale byggeobjekter
  • Digital kommunikation og projektweb
  • Anvendelse af digitale, objektbaserede bygningsmodeller i forbindelse med projektkonkurrencer, projektering og udførelse
  • Digitalt udbud og tilbud, herunder udbud med mængder
  • Digital leverance ved byggeriets aflevering
  • Digital mangelinformation.

Kvalitetssikring af projektmaterialer

Siden 2016 har Bygningsstyrelsen haft et internt kvalitetssikringsteam, der bl.a. gennemgår rådgivernes leverancer af digitalt projektmateriale.

Bygningsstyrelsen bruger bl.a. resultaterne til at opdatere de projektspecifikke IKT-specifikationer – og lægger vægt på, at rådgivere og entreprenører kender formålet med de digitale leverancer.

Det Digitale Byggeri - i praksis

Med indførelsen af Det Digitale Byggeri og IKT-Bekendtgørelsen er det obligatorisk at anvende projektweb og digitale udbud. Desuden skal man overholde IKT-kravene ved regionalt og kommunalt byggeri samt ved byggeri til brug for institutioner med en beløbsgrænse på 20 mio. kr. i anslået entreprisesum.

Ved statsligt og statsligt støttet byggeri gælder kravene for entreprisesummer på 5 mio. kr. og derover.

Se mere information på Bygningsstyrelsens hjemmeside:
https://www.bygst.dk/godt-byggeri/digitalisering-af-byggeriet/ikt-bekendtgoerelsen/