Digital granskning gør op med risikabel personbåret viden

af Byggeprojekt.dk Jonathan fra Byggeprojekt.dk
2 minutters læsning
Feb 8, 2022 9:59:00 AM

Nyt digitalt granskningsværktøj hjælper rådgivere til at gå fra personbåret viden til langt mere sikker organisationsviden og skærer samtidig ned på administrationen og styrker kvalitetssikring.

Udskiftning af nøglepersoner er en af største og alligevel meget hyppige risici på et byggeprojekt. For med sig tager personen desværre alt for ofte store mængder personlig viden og indsigt, som efterlader resten af holdet i en sårbar position – måske endda med direkte fejl og mangler til følge.

Det nye digitale granskningsværktøj fra Byggeprojekt.dk hjælper jer til at overgå til organisationsbåret viden, som ligger centralt, online og med en dokumenteret historik. På den måde er det langt lettere for eventuelle nye kolleger at gribe bolden og tage over, skulle det blive nødvendigt.

Digital granskning er tidseffektiv

Den klassiske granskningsproces i dag er tung, besværlig og risikabel. Ofte vil fagområder først granske egne ansvarsområder hver for sig, hvorefter den granskningsansvarlige skal forsøge at samle alle trådene og derefter udarbejde opdaterede tegninger og referenceark til alle. Det giver sig selv, at sådan en proces let kan føre til, at vigtige elementer overses i forvirringen, medmindre der afsættes store administrative ressourcer til at tjekke og dobbelttjekke oplysninger og tegninger for konsistens og konsekvens.

Granskningsværktøjet fra Byggeprojekt.dk flytter hele denne proces over i et virtuelt samarbejdsrum, hvor alle parter kan sidde med de samme digitale tegninger og dokumenter, som kan annoteres direkte på filerne. Det betyder, at granskningsmøder kan foregå i realtid og med en langt større grad af sparring og samarbejde mellem de forskellige fagområder, hvilket giver højere kvalitet og langt bedre optimering af projektet.

Granskningsmøderne kan sågar afholdes virtuelt, hvilket også sparer værdifuld transporttid, når mange involverede parter skal mødes. Det bliver altså nemmere for store teams at mødes oftere, men måske kortere tid ad gangen, og på den måde hele tiden have hånd i hanke med den nyeste udvikling.

Opfølgning på opgaver og deres status bliver også langt lettere med digital granskning, for systemet udarbejder automatisk en log over hver enkelt dialog og status på igangværende og afsluttede arbejder. Loggen er jeres sikkerhed for, at viden ikke går tabt og at I hele tiden kan give bygherre en retvisende status på projektets fremdrift og økonomi.

Granskningsværktøjet til alle situationer

Det digitale granskningsværktøj er udarbejdet til at understøtte den praksis og samarbejdsform, som der allerede lægges op til i ABR18 og SBi-Anvisning 246 ’Granskning af byggeprojekter’, men I har fuld metodefrihed. Laver I jeres egne skabeloner og systemer til processerne, kan I naturligvis anvende dem igen på andre projekter i fremtiden.

Værktøjet kan anvendes til granskning af alle aspekter ved et byggeprojekt i udbuds-, projekterings-, udførelses- eller afleveringsfasen:

  • Brugsværdi og arkitektonisk fremtræden
  • Byggeteknisk udformning, ydeevne og holdbarhed
  • Miljø, energiforbrug og økonomiske forhold
  • Produktion og udførelse
  • Anlægs- og driftsøkonomi
  • Drift, vedligehold og indeklima

Derved er det også nemt at dokumentere, at selve granskningen har fundet sted og hvad den har resulteret i, så bygherre kan få efterspurgte indsigt.

Book en demo i dag!

Kunne du tænke dig at se, hvordan digital granskning fra Byggeprojekt.dk kan hjælpe i jeres situation, så book en gratis demonstration og en snak med en af vores rådgivere allerede i dag. 

Get Email Notifications