Digital granskning sikrer rådgivernes dokumentation

af Byggeprojekt.dk Jonathan fra Byggeprojekt.dk
2 minutters læsning
Feb 15, 2022 9:57:00 AM

Digitaliseringen i byggebranchen bevæger sig fra den virtuelle projektering til nu i høj grad også at handle om bedre dokumentation af rådgiveres processer, beslutninger og kvalitetssikring af projektet.

Presset på rådgiverbranchen for at levere bedre og mere gennemskuelig dokumentation for fx tilfredsstillende granskning er stigende, og det udfordrer de aktører, som endnu ikke har en god, digital proces på plads. ABR18 bliver i praksis anvendt som udgangspunkt for et aftalegrundlag i langt de fleste sager, og rådgivere forventes derfor også at kunne redegøre ikke alene for deres metodevalg og fremgangsmåde men også for selve arbejdsgangen og konklusionerne undervejs.

Byggeprojekt.dk har netop lanceret et nyt, digitalt granskningsværktøj, som tillader alle parter at arbejde sammen i et virtuelt rum og i realtid foretage annoteringer direkte i tegninger og dokumenter. Det forenkler granskningsprocessen og skærer voldsomt ned på den administrative tid, samtidig med at systemets indbyggede log samler op på hver enkelt dialog om byggeriets mange aspekter. Logbogen fungerer dermed som dokumentation for både overvejelser, godkendelser og beslutninger.

Bedre kvalitet og dokumentation til bygherren

Lige nu kæmper bygherrer med, at nogle rådgiveres dokumentationsprocesser simpelthen ikke giver en tilstrækkeligt brugbar indsigt til at kunne følge op. I en overgangsperiode vil det at kunne levere bedre, indsigtsfuld dokumentation derfor være et attraktivt konkurrenceparameter for rådgiverbranchen. Men det er også realistisk at forvente, at i en ikke så fjern fremtid så vil det som så meget andet blive en minimums-forventning til alle samarbejdspartnere, man som bygherre vælger at arbejde med.

Tag et eksempel som fasegodkendelse.

I princippet skal en fase være gransket, redegjort for og godkendt af bygherren, før man går videre til næste fase i byggeriet. Men det er ikke usædvanligt med den form for analog granskning, som praktiseres mange steder i dag, at bygherren har vanskeligt ved at danne sig et tilfredsstillende overblik. Og på grund af presset på tidsplaner og økonomi arbejder man derfor videre på næste fase, mens den foregående endnu i princippet ligger til godkendelse.

Med digital granskning fra Byggeprojekt.dk får i et værktøj, som gør det let at dokumentere hele jeres proces og metodevalg og ved fasegodkendelsen fremvise:

  • Hvad der præcist er blevet gransket?
  • Hvad der blev fundet som resultat af den granskning?
  • Hvilke konklusioner dette har ført til?
  • Hvilke eventuelle udbedringer eller ændringer, der nu er sat i værk?

Med analog granskning, hvor den granskningsansvarlige ofte selv er presset af at skulle indhente og samle oplysninger til et retvisende totalbillede af situationen, er der en betydelig risiko for, at alvorlige detaljer bliver overset eller går tabt. Men med digital granskning får I kvalitetssikret og dokumenteret på en måde, som både sparer jer tid og penge og samtidig lever op til bygherrens krav.

Et værn mod senere uoverensstemmelser

Digital granskning giver jer samtidig et værn imod senere uoverensstemmelser med bygherre eller bygherrerådgiver omkring, hvad der var beslutningsgrundlaget for bestemte beslutninger, og hvem der traf afgørelserne.

Søgbarheden i systemet kombineret med den indbyggede log kan for eksempel dokumentere hele dialogen op til en bestemt beslutning, fx valget at bruge en alternativ leverandør af bygningsdele så som dørhåndtag. Og skulle der så opstå en uenighed senere om, hvad der var godkendt, kan et enkelt udtræk af historikken afgøre sagen, før den udvikler sig til en tvist.

Book en demo i dag!

Kunne du tænke dig at se, hvordan digital granskning fra Byggeprojekt.dk kan hjælpe i jeres situation, så book en gratis demonstration og en snak med en af vores rådgivere allerede i dag. 

Get Email Notifications