Digital granskning tjener sig selv hjem – og mere til

2 minutters læsning
Feb 22, 2022 10:00:00 AM

For bygherrer er der både direkte og indirekte store besparelser vundet ved at skifte til digital granskning. Rådgiverbudgetterne bliver anvendt bedre og risiko for fejl eller tvister reduceres markant.

Granskning er et fundamental greb i forhold til at sikre økonomi, kvalitet og bygbarhed i byggeprojekter. Desværre er processen typisk administrativt tung og derfor ofte presset af mangel på tid. Med et nyt, digitalt granskningsværktøj fra Byggeprojekt.dk flyttes granskningsprocessen online og strømlines, fordi alle involverede parter arbejder sammen i realtid på fælles digitale tegninger og dokumenter, som kan annoteres direkte i systemet.

Direkte besparelser i rådgivertimer

Den digitale granskning er tidsbesparende – ikke mindst for den granskningsansvarlige, som normalt skal samle alle trådene, opdatere tegninger og dokumenter og skabe nye versioneringer. Opfølgning på opgaver og ansvarsområder bliver tydeligt for alle, fordi værktøjet har indbygget logbog, som dokumenterer alle dialoger og beslutninger, samt grundlaget hvorpå de blev truffet. Opfølgning er der for så simpelt som et klik med musen.

Værktøjet giver mulighed for at mødes virtuelt, hvilket sparer transporttid for alle involveret. Og det åbner for muligheden for hyppigere, men kortere, granskningsmøder hvor man kun indkalder de i situationen relevante parter til det emne, som granskes. Det er mere effektivt og tidsbesparende for alle.

Der kan granskes mere for pengene

Fordi digital granskning er tidsbesparende, åbner det for at bygherren enten får en besparelse på rådgiver-siden eller får mulighed for at investere besparelsen i dybere eller mere granskning af projektet – og dermed en højere kvalitetssikring for de samme penge.

Brug for eksempel Byggeprojekt.dks digitale værktøj, når en hovedentreprise skal granskes eksternt, før den går i udbud, eller nær afslutningen af byggeriet til at gå status igennem.

Indirekte besparelser ved færre fejl

Indirekte sparer digital granskning endnu flere penge for bygherrer end blot mere effektivt tidsforbrug. Fordi processen samles ét sted, skabes der et langt bedre overblik over hele byggeprojektet, og der er langt mindre risiko for, at detaljer bliver overset eller opgaver falder mellem to stole.

Digital granskning er jeres sikkerhed som bygherre for, at der ikke alene bliver gransket i bund, men at der også er gennemsigtighed i, hvad der er blevet gransket, hvorfor, hvordan og med hvilket udfald. Det betyder, at I med granskning igennem alle projektfaser kan optimere mere, opdage flere fejl før de udvikler sig, og holde tidsplanen på skinnerne.

Forebyg tvister med historisk dokumentation

Den sidste indirekte besparelse for bygherrer ligger i den kolossale værdi i at have et historisk arkiv over alle drøftelser og beslutninger fra byggeprojektets start til afslutning. Den indbyggede log i Byggeprojekt.dks digitale granskningsværktøj kan arkiveres online eller downloades som en granskningsrapport og gemmes på jeres egen server. Og når det så er tid til 1-års eller 5-års gennemgang, eller hvis bygningen fx skal sælges, så er det let at gå tilbage og se hele historikken.

Det giver jer en sikkerhed for, at skulle der senere opstå en uoverensstemmelse omkring forhold i projektet, så ligger dokumentation klar: hvad vidste man på tidspunktet, hvem traf beslutningen og hvem var inddraget og på hvilket grundlag. Det kan potentielt spare jer for store summer ikke at skulle igennem en opslidende forhandling eller måske ligefrem retssag for at afgøre sagen.

Book en demo i dag!

Kunne du tænke dig at se, hvordan digital granskning fra Byggeprojekt.dk kan hjælpe i jeres situation, så book en gratis demonstration og en snak med en af vores rådgivere allerede i dag.

Get Email Notifications