KAB: Det er nemt at håndtere og overskueligt med stifinder-systemet ...

Simpel struktur og overskueligt for brugerne

Jesper Birn Lindeberg, seniorprojektleder, KAB:

”Vi bruger den digitale platform fra Byggeprojekt.dk – det er grundlaget – og funktionen med Udbud ved cirka halvdelen af sagerne. Prismæssigt er Byggeprojekt.dk konkurrencedygtig, og det er vores oplevelse, at strukturen er forholdsvis simpel. Det er nemt at håndtere og overskueligt med stifinder-systemet. Man kan let tilknytte en ekstra medarbejder, og vores rådgivere har også ret nemt ved at håndtere det. Så det er et velfungerende projektværktøj.

I praksis uddelegerer jeg de administrative opgaver til de rådgivere, der er hyret til projektet. Derfor er det rådgiveren, der står for arbejdet med at lægge dokumenter op til entreprenører og andre”.

Lettere at hente tunge dokumenter

”Vi er ved at øve os, så vi også kan bruge systemet til noget ekstra. For eksempel til at kommunikere med de byggeudvalg, vi har i boligselskabets forskellige afdelinger. Her udnytter vi fordelen ved at lægge tunge dokumenter ind i stedet for at sende dem på mail, som kan være besværligt at håndtere for modtagerne. Vi kan lige så godt lægge filerne op på Byggeprojekt.dk i stedet for at bruge de andre tjenester, der findes.
I øjeblikket undersøger vi, hvad de forskellige grupper og brugere synes om den måde at hente dokumenter på. Det handler i høj grad om, at ikke alle er lige IT-vante, så hvis du kan nøjes med at klikke på et link – og få dokumentet med det samme – er det en stor fordel”.

Boligudvikling og byggeri

KAB, Københavns Almindelige Boligselskab, er en kundeejet virksomhed dannet i 1920 i København med det formål at løse manglen på boliger. I dag arbejder man med boligudvikling i en bredere forstand: Bygger, udlejer og administrerer almene og kommunale boliger, og leverer ydelser inden for bl.a. energidrift og byggerådgivning. KAB løser også opgaver som byggeforretningsfører, både ved nybyggeri og renoveringer, og koordinerer boligsociale indsatser i dialog med beboere og kommuner.

Med over 60.000 lejemål i hovedstadsregionen er KAB Danmarks største administrationsorganisation.

 

Book demo

 

Et enkelt og effektivt projektweb, der sikrer dig en komplet digital løsning

Med Byggeprojekt.dk får du en komplet digital platform, der er enkel og nem at arbejde med. Til sikker håndtering af projektering, udbud og licitation - byggestyring, kvalitetssikring og aflevering - samt arkiv til ejendomsportefølje. IKT-godkendt med krypteret datatrafik og ubegrænset antal brugere.