Greve Erhvervspris

1 minutter læsning
Jun 18, 2020 1:16:29 PM

Formålet med Greve Erhvervspris er at synliggøre lokale virksomheder, som skaber særlige resultater og er gode rollemodeller for det lokale erhvervsliv samt bidrager til fællesskabet og lokalsamfundet.

Tolv virksomheder fra Greve blev indstillet til at modtage Greve Erhvervspris 2018. Virksomhederne er blevet indstillet af borgere, medarbejdere og repræsentanter for det lokale erhvervsliv. Byggeprojekt.dk var en af dem.

Se video præsentation af virksomhederne

Fakta om de seks kriterier for nominering

Greve Erhvervspris uddeles én gang om året og gives til en Grevebaseret virksomhed, der har udmærket sig på et eller flere af følgende punkter:

  1. Er i positiv vækst.
  2. Udviser social bevidsthed, socialt ansvar samt er lokalt engageret.
  3. Tegner Greve Kommunes ansigt udadtil og er ambassadør.
  4. Bidrager til at skabe en aktiv og dynamisk kommune.
  5. Skaber vækst og grobund for en positiv udvikling af Greve Kommunes erhvervsliv og arbejdsmarked.
  6. Har visioner og idéer og engagerer sig i det lokale samfund.

 

 

Book demo