Guide til Projektweb

4 minutters læsning
Dec 16, 2020 1:16:47 PM

Der findes i dag Projektweb-løsninger, som sikrer komplet digitalisering gennem alle faser af et byggeri: Idéfase. Projektering og planlægning. Udbud. Byggestyring. Aflevering. Mangelgennemgang. 1- og 5- års eftersyn samt arkivløsning.

IKT definerer en række krav til bygherrer om digitaliseret information og kommunikation

1. En projektweb skal opfylde IKT-bekendtgørelsernes krav

De to bekendtgørelser fra 2013 om anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi – IKT – i offentligt byggeri og i alment byggeri definerer en hel række krav til bygherrer om digitaliseret information og kommunikation, bl.a.:

 • Anvendelse af digitale, objektbaserede bygningsmodeller i forbindelse med projektkonkurrencer, projektering og udførelse.
 • Brug af digital projektweb.
 • Digitalt udbud og tilbud, herunder udbud med mængder.
 • Digital leverance ved byggeriets aflevering.
 • Digital information om mangler.

Det Digitale Byggeri - hvad er de vigtigste krav?

Hvornår gælder IKT-bekendtgørelsen?

Bekendtgørelsen gælder for opførelse af byggeri, om- og tilbygning af byggeri, renovering og vedligehold af byggeri samt anlæg knyttet hertil. Bl.a.:

Byggerier med staten som bygherre med en entreprisesum på mindst 5 mio. kr. ex. moms.
Byggerier med entreprisesum på mindst 5 mio. kr. ex. moms, der helt eller delvist finansieres ved lån eller tilskud fra staten på mindst 50%.

Byggerier med region og kommune som bygherre med en entreprisesum på mindst 20 mio. kr. ekskl. moms.

Se hele IKT-bekendtgørelsen her på Retsinformation.


Byggestyring giver tids- og rentebesparelser

2. En projektwebs betydning for økonomien i digitalt byggeri

Et af formålene med at indføre brug af projektweb ved byggerier af en vis størrelse er at optimere økonomien. Der er i dag et solidt erfaringsgrundlag på dette område, bl.a. med projektet "Måling af de økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri". Her har DTU Byg dokumenteret de resultater, der kan opnås ved brug af digitale værktøjer som en projektweb.

Undersøgelsen omfatter 4 virksomhedstyper i den danske byggesektor, og resultaterne viser økonomiske gevinster hele vejen:

 • Projektmaterialet er bedre med mere præcise data.
 • Dette giver lavere bud end forventet – med ca. 15% lavere entreprisesum.
 • Byggestyringen giver tids- og rentebesparelser.
 • Efter aflevering sparer projektwebbens informationer ca. 15% på drift og vedligehold.

Er der økonomiske gevinster ved digitalt byggeri?

New call-to-action

Kvalitetssikringsteamet hos Bygningsstyrelsen

3. Brug af projektweb er vigtig for projektmaterialets kvalitet

Projektmaterialet har ikke altid kvaliteten til at sikre et succesfuldt byggeri. Det har Kvalitetssikringsteamet hos Bygningsstyrelsen haft fokus på siden 2016. Målet er at sikre en styrket gennemførelse af byggeprojekter i forhold til tid, økonomi og kvalitet. Her spiller tekniske løsninger – som brug af projektweb – en vigtig rolle i forhold til IKT og for at sikre sammenhæng mellem bygningsmodeller, tilbudslister og arbejdsbeskrivelser.

Byggesager: Hvor godt er projektmaterialet?

Hvad fokuserer Kvalitetssikringsteamet på?

Bygningsstyrelsens undersøgelse af projektmateriale i planlægnings- og projekteringsfaserne ser på disse områder:

 • Totaløkonomi
 • IKT (digitale bygningsmodeller)
 • Tekniske løsninger
 • Performancetest og arbejdsmiljø

En projektweb skal holde styr på omfattende datamængder

4. Et virtuelt datarum giver en projektweb ekstra fordele

En projektweb skal have kapaciteten til at holde styr på de omfattende datamængder i byggesager: Et stort antal digitale dokumenter, fotos, 2D og 3D tegninger i forskellige filformater og størrelser, der skal kunne tilgås og deles af alle aktører – og arkiveres i en årrække, når byggeriet står færdigt.

Derfor er det vigtigt, at projektwebben kan kombineres og fungere som et virtuelt datarum, der har høj kapacitet, dokumentsikkerhed og kryptering - når der skal laves transaktioner i forbindelse med salg, aflevering eller udvikling af projekter og ejendomme.

Hvordan fungerer et virtuelt datarum til sikker håndtering af dokumenter?

Hvordan fungerer dokumentsikkerheden i et datarum?

Beskyttelsen af dokumenter kan bl.a. have disse funktioner:

 • 256-bit SSL-kryptering.
 • Begrænset adgang – tildeling af rettigheder.
 • Sikkerhedskopiering og backup


Alle ordregivende myndigheder skal gennemføre udbud elektronisk

5. En projektweb er central i forhold til loven om elektroniske udbud

Alle ordregivende myndigheder skal gennemføre udbud elektronisk. Dette er fastlagt ved lov den 1. juli 2018 og betyder i praksis, at al kommunikation under en udbudsprocedure skal ske via et udbudssystem – og det kan f.eks. være en projektweb på en digital platform.

Udbudsproceduren kan bl.a. omfatte udsendelse af projektmateriale og andre dokumenter – modtagelse af ansøgninger og tilbud – spørgsmål og svar – samt meddelelser og afgørelser.

Samtidig skal dataintegritet og fortrolighed beskyttes, ligesom det nøjagtige tidspunkt for modtagelse af ansøgninger og tilbud skal kunne fastslås med sikkerhed.

Hvad siger lovgivningen om den elektroniske udbudsproces?

*

Get Email Notifications