Hvilken dokumentation skal anvendes af EU-medlemslandene ved udbud?

eCertis er et online informationssystem, der hjælper ordregivere, ansøgere og tilbudsgivere med at bruge den rette dokumentation

Hvordan finder man frem til den dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud?

Der er nem og praktisk hjælp at hente i den nye IT-løsning, eCertis, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udsendt en vejledning til i september 2020.

Et system for alle parter

Systemet kan både bruges af ordregivere og af ansøgere eller tilbudsgivere. Med eCertis kan ordregivere identificere, hvilken dokumentation de skal kræve og acceptere fra ansøgere eller tilbudsgivere fra andre medlemslande.

Mens ansøgere eller tilbudsgivere kan bruge systemet til at identificere den dokumentation, som er brugbar, når de skal afgive ansøgninger og tilbud i et andet EU-medlemsland.

Prøv eCertis her - dansk brugerflade

eCertis kan tilgås på denne webadresse: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/search

Der kan vælges dansk sprog øverst på brugerfladen. Systemet har udvidede søgemuligheder og er et opslagsredskab, hvor oplysningerne opdateres af de nationale myndigheder i de enkelte EU-medlemslande.

For Danmark er der bl.a. disse former for dokumentation:

  • En serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen (”Certificate from the Danish Business Authority”)
  • En straffeattest (”Certificate of criminal record”) fra Kriminalregisteret
  • En skifteretsattest (”Certificate from the Danish Probate Court”)
  • En erklæring fra ATP (”Statement from ATP”)
  • En erklæring fra den danske skattemyndighed (SKAT) (”Statement from the Danish tax authority”)

 
Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Download vejledningen til eCertis her:
https://www.kfst.dk/vejledninger/kfst/dansk/2020/20203108-ecertis-sadan-virker-det/

Et enkelt og effektivt projektweb, der sikrer dig en komplet digital løsning

Med Byggeprojekt.dk får du en komplet digital platform, der er enkel og nem at arbejde med. Til sikker håndtering af projektering, udbud og licitation - byggestyring, kvalitetssikring og aflevering - samt arkiv til ejendomsportefølje. IKT-godkendt med krypteret datatrafik og ubegrænset antal brugere.