Klar til fuld digital udbudsproces på byggesager?

2 minutters læsning
Jun 19, 2020 10:11:32 AM

Fra 1. juli 2018 blev det et lovkrav, at udbudsprocedurer skal gennemføres fuldt ud elektronisk

Byggeprojekt.dk giver jer mulighed for at vælge lige præcis den udbudsform, som passer til jer.
Strukturen i systemet gør, at I opnår en ensartet styring af hele jeres udbudsproces, og at forskellige sager håndteres og dokumenteres ens til glæde for både jer og jeres samarbejdspartnere.

Vi understøtter alle processer digitalt i henhold til lovgivningen og IKT-Bekendtgørelsen, således at jeres udbuds- og byggeproces overholder alle de gældende krav og regler.
Ved gentagne udbud er det let at opbygge jeres egen struktur og digitale afleveringskrav samt database over tilbudsgivere.

 

Offentlige udbud og prækvalifikationer

Offentlige udbud og prækvalifikationer er underlagt en række regler, alt afhængig af entreprisesummer, hvor det er obligatorisk at anvende en digital proces og pro­jektweb. Med Byggeprojekt.dk er I dækket ind.

 

Udbud med forhandling

Byggeprojekt.dk har udviklet et specielt system til hånd­tering af de såkaldte udbud med forhandling digitalt, så alle parter er garanteret en ens behandling, både i udbudsfasen - men også i tilbudsfasen så alle revi­derede tilbud modtager en ensartet behandling, på den måde opnår in­gen en fordel ved at aflevere senere end andre.

 

Digitale udbud letter arbejdsgangen og mindsker fejl

Med en professionel løsning sendes der automatisk besked til alle aktører, når der for eksempel uploades rettelsesblade eller nye versioner af tegninger og doku­menter. Alt er udstyret med versionsnumre og bogført i en log, som sikrer at de bydende parter rådgivere og bygherres egne folk allekun arbejder med de seneste relevante informationer.

 

 • Skabeloner og strukturer kan genbruges – det skaber genkendelighed og en lettere arbejdsgang
 • Rådgiverudbud og udbud med forhandling
 • Digitale udbud med brugerdefinerede afleveringskrav
 • Tilbudsgivning og digital licitation online.
 • Ensartethed i både udbud, projektering og gennemførelse giver smidigere processer og færre fejl
 • Nem adgang til data og høj brugervenlighed eliminerer tid, traditionelt spildt på administration
 • Overblik over seneste versioneringer mindsker risiko for fejl og misforståelser
 • Svar og spørgsmål, samt beskeder og orienteringer
 • Nem tildeling af rettigheder samt visuel oversigt over rettigheder
 • 3D-viewer direkte i løsningen
 • Logbog over handlinger skaber dokumentation for alle beslutninger. Det betyder, at der altid er styr på aftalegrundlaget for samarbejdet.
 • Sikkerhed for adgang til indkomne ansøgninger/tilbud for udbudsadministrator.

 

Løsningen er online og tilgængelig fra både computer, tablet og mobil – bare log på, og I er kørende. Der er vejledninger og ubegrænset support. Vi er med hele vejen.

Oplev glæden ved et enkelt, brugervenligt og samtidigt fleksibelt system, der gør jer i stand til at fokusere på dét, som skaber den virkelige værdi.

Vores løsninger er skræddersyet til byggebranchens aktører og understøtter alt lige fra udbud og licitation til projekteringsforløb, opførelse og aflevering.
Byggeprojekt.dk håndterer projekter og udbud fra 100.000 kr. til over 5 mia. kr. på en nem og enkel måde.

Vores kunder er offentlige og private bygherrer, forsyningsselskaber, ejendomsforvalter, developer, transportselskaber, pensionsselskaber, arkitekter, rådgivere samt hoved- og totalentreprenører.

 

Book demo

Get Email Notifications