NPV: Data er for vigtige til at overlade til tilfældigheder

2 minutter læsning
Jun 18, 2020 3:14:42 PM

Kontrol med data-tilgængelighed spiller en afgørende rolle i risikostyringen hos det internationale udviklingsselskab NPV med hovedsæde i Charlottenlund. Med en projektportefølje på adskillige milliarder samler NPV derfor alle relevante data på deres egen projektweb-løsning hos Byggeprojekt.dk.

I takt med at byggesektoren oplever en stadig mere udbredt digitalisering bliver såvel håndtering af data som opbevaring heraf en central brik i risikostyring. På mange byggeprojekter deles aktørerne om en projektweb, hvor man udveksler informationer, planer og tegninger. Men hvor er ejerskabet bedst forankret, og hvad sker der, når projektet afsluttes?

Hos udviklingsselskabet NPV, der udvikler ejendomsprojekter i joint venture-form, har man konkluderet, at det var nødvendigt at sørge for at trække alle projektdata hjem på selskabets egen projektweb-løsning hos Byggeprojekt.dk.

”Der var egentlig tre grunde til vores beslutning”, forklarer Teknisk Direktør i NPV Michael Mottlau.

”Den første er helt basalt set, at vi grundet vores rolle som ejendomsforvalter er nødt til at sikre os, at vi også har adgang til data fra udviklings- og byggefasen, selv når byggeriet er opført. Det er afgørende for blandt andet vedligehold og totaløkonomi. Hvis alle data ligger på fx entreprenørens projektweb, risikerer vi, at de så forsvinder, hvis licensen lukkes ned, og det kan vi ikke leve med”, siger Michael Mottlau.

Alle kan gå konkurs

Den næste grund er ganske enkelt risikoen for, at en samarbejdspartner pludselig kan gå konkurs og dermed kan data også forsvinde eller være vanskelige at genoprette.

”Du kan sige, at når E. Pihl & Søn kan gå konkurs, så kan alle gå konkurs. Jeg ser det bare som rettidig omhu, at vi sikrer os mod sådan en eventualitet ved at holde projektdata hos os”, fortæller Michael Mottlau.

Der er et hensyn at tage til partnere

Den tredje grund er, at NPV ønsker selv at kunne styre, hvilke samarbejdspartnere, der får forskellige niveauer af rettigheder og adgang til projektets samlede informationer.

”Det er et hensyn, vi er meget opmærksomme på, fordi vi har flere forskellige roller og et ansvar over for alle vores partnere til at sørge for, at ingen får adgang til fortrolige informationer, som kun er målrettet bestemte interessenter ”, forklarer Michael Mottlau.

”Det er sådan en lidt delikat problemstilling, hvor vi bare er mest komfortable med selv at påtage os det ansvar, frem for at det ligger hos fx en entreprenør eller arkitekt, vi arbejder sammen med. Dels får vi det, præcis som vi ønsker det, og dels forebygger vi konflikter, der kan opstå på grund af uheld eller fejl”, siger han.

Valgte Byggeprojekt.dk

NPV har derfor valgt at køre med en samlet løsning fra Byggeprojekt.dk, der er leverandør af professionelle projektweb til alle formål i byggesektoren.

”Det er et kosteffektivt system, som passer godt til vores behov. Det har en fin afvejning af enkelhed og funktionalitet, så vi får præcis det, vi har brug for. Vi kan oprette vores egne skabeloner og systematisere vores sager, og så har vi med arkiv- og logfunktion altid styr på historikken”, fortæller Michael Mottlau.

Har oplevet at miste data

Skrækscenariet med mistede data bunder i konkrete oplevelser. Hos NPV oplevede man så sent som i januar i år, at data, der havde ligget på en projektweb hos en entreprenør, pludselig ikke var tilgængelige længere, fordi entreprenøren efter projektets afslutning havde lukket projektweb-licensen ned.

”Det lykkedes os heldigvis at genskabe vores data, men det er en klar påmindelse om det fornuftige i, at vi nu har valgt at lægge vores data over på vores egen projektweb hos Byggeprojekt.dk”, afslutter Michael Mottlau.

Book demo