Nyt gransknings-værktøj skal bekæmpe fejl og tidsmangel

af Byggeprojekt.dk Jonathan fra Byggeprojekt.dk
3 minutters læsning
Jan 26, 2022 10:24:22 AM

Byggeprojekt.dk lancerer nu et nyt gransknings-værktøj indbygget direkte i platformen, som i forvejen håndterer projektering, udbud, byggestyring og arkiv

Byggeprojekt.dk lancerer nu et nyt gransknings-værktøj indbygget direkte i platformen, som i forvejen håndterer projektering, udbud, byggestyring og arkiv. Med indførelsen af digitale granskningsprocesser erstattes administrativt tunge arbejdsgange, der normalt har en høj risiko for at medføre dyre fejl, svigt og mangler i byggeprojekter.

Det nye granskningsværktøj gør det muligt for alle projektets aktører at arbejde sammen i et digitalt workflow, hvor kommentarer, anmærkninger og registreringer indføres direkte på fælles filer, tegninger og dokumenter.

”I en manuel granskningsproces skal den ansvarlige indsamle input fra involverede, strukturere dem, udstikke nye opgaver og så holde styr på, at alle følger op på deres ansvarsområder. Det er både enormt tidskrævende, og det rummer en stor risiko for, at punkter bliver overset – hvilket så skaber problemer for bygbarhed og økonomi senere i byggeriet”, forklarer adm. direktør i Byggeprojekt.dk Thomas Bøgh.

”Med dette granskningsværktøj understøtter vi, at alt nu kan foregå digitalt og i real-time. Parterne kan bogstaveligt granske aspekter af projekterne sammen og arbejde direkte i de fælles filer – i stedet for at hvert fagområde fx gransker alene og rapporterer til den granskningsansvarlige”, fortsætter han.

Ved at placere granskningsarbejdet online skabes der større gennemsigtighed og data synkroniseres på tværs af granskere og workflows, så alle har større overblik og kan dele viden og idéer.

Udviklet i tæt parløb med byggeriets aktører og granskningsanvisninger

Byggeprojekt.dk har udviklet granskningsværktøjet med løbende input fra både bygherrer, arkitekter, rådgivere og entreprenører – og hele vejen rundt er der markant begejstring for mulighederne, som det nye redskab rummer for bedre arbejdsgange og mindre spild af tid og ressourcer.

”I dag er der en stor grad af metodefrihed, selv der hvor granskning er et krav. Alle aktører har deres egne systemer til at holde styr på detaljerne, og det skaber forvirring og usikkerhed. Samtidig er det tidsmæssigt meget tungt, og granskningen bliver derfor nogle gange mindre grundig, end den optimalt set burde være,” siger Thomas Bøgh.

Granskningsværktøjet hænger bl.a. tæt sammen med SBi-anvisning 246 ’Granskning af byggeprojekter”, så det er ekstra let for projektgranskeren at følge disse anbefalinger. Værktøjet tilbyder en færdig struktur men med rig mulighed for at lave individuelle tilpasninger til anmærkningsfelter som mange idag har det i excel.
Fungerer også som stand-alone værktøj
Selv om det nye granskningsværktøj er integreret i Byggeprojekt.dks eksisterende platform, er man som bruger ikke bundet til at anvende projektwebben og de øvrige værktøjer, hvis man i forvejen anvender en anden løsning til fx dokumenthåndtering.

”Vi har valgt at bygge løsningen, så alle i princippet kan importere deres egne filer og så granske dem sammen med brug af digitale anmærkninger, annoteringer og kommentarer”, forklarer Thomas Bøgh. ”Det kræver blot en licens til granskningsværktøjet.

Selvfølgelig er der mange synergier ved samtidig at anvende resten af Byggeprojekt.dks løsninger, men vi har været omhyggelige med at bygge et granskningsværktøj, som alle kan få gavn af, fordi vi mener, at bedre granskning udgør en central brik i bedre byggerier generelt”, fortsætter han.

Statistik, søgbarhed og sporing

Selv om granskningsværktøjet knapt nok er rullet ud på markedet, er Byggeprojekt.dk allerede i fuld gang med at udvikle de næste generationer.

”Lige nu har vi en løsning, som kraftigt forbedrer kommunikationen på projekterne, minimerer spild af tid og ressourcer og sikrer bedre projekter. I fremtiden ønsker vi, at granskningsværktøjet også skal kunne bruges til at indsamle og sammenligne data på tværs af projekter. Der er et stort potentiale for alle byggeriets aktører i at kunne anvende statistik og Big Data til at se mønstre i granskningsprocessen og de svigt eller uoverensstemmelser, som typisk viser sig”, forklarer Thomas Bøgh.

Interesseret i en gratis demonstration?

På Byggeprojekt.dks hjemmeside kan du læse meget mere om det digitale granskningsværktøjs mange anvendelsesmuligheder og bestille en personlig demonstration her. 


OM BYGGEPROJEKT.DK
Byggeprojekt.dk tilbyder en komplet digital platform til enkel og sikker håndtering af projektering, udbud og licitation - byggestyring, granskning, kvalitetssikring og aflevering - samt arkiv til ejendomsportefølje. IKT-godkendt med krypteret datatrafik og ubegrænset antal brugere.

Platformen har over 50.000 brugere fordelt på: Stat, kommuner, offentlige og private bygherrer, developers, almennyttige boligselskaber, ejendomsforvaltere, forsyningsselskaber, transportselskaber, pensionsselskaber, arkitekter, rådgivere samt hoved- og totalentreprenører i Norden.

Projekterne varierer i størrelse fra 100.000 kr. til over 5 mia. kr. og omfatter alt fra renovering og nybyggeri af boliger, erhverv, kontorer og butikker – skoler, plejecentre og andre institutioner – til industri, hoteller, metro og letbane.

Læs mere på Byggeprojekt.dk.

Get Email Notifications