Creo Arkitekter: "Vi savnede en løsning, der kunne følge projektet igennem alle byggeriets faser"

Creo Arkitekter har fået klare fordele med Byggeprojekt.dk - især håndteringen af digitale udbud og projektweb

Creo Arkitekter er Region Syddanmarks største arkitekttegnestue. Med start i 2010 udbød man i en årrække mange opgaver digitalt via egen projektserver:

”Det har i udbudsperioderne givet ekstra meget arbejde med at sikre, at alle har været i besiddelse af alt materiale”, fortæller man hos Creo Arkitekter. ”Alligevel var vi jævnligt nødt til også at udsende materialet i papirform, fordi nogle entreprenører ikke var klar til det digitale”.

Brug for mere kapacitet til at styre projekterne

Med IKT-bekendtgørelsen i 2013 blev der stillet endnu højere krav til projektserveren, og Creo vurderede, at en videreudvikling og fortsat anvendelse af den til projektudbud ikke længere gav mening. I et års tid blev serveren stadig brugt som udvekslingsværktøj, men man savnede en løsning, der kunne følge projektet gennem alle byggeriets faser.

Derfor investerede man i 2014 i en samlet digital løsning, som kunne benyttes i alle projektfaser og ikke krævede vedligeholdelse. Valget faldt på Byggeprojekt.dk, der som platform opfylder alle arkitekttegnestuens behov samtidig med, at IKT-kravene overholdes.


Hvis I vil høre mere om hvordan vores løsning, kan hjælpe jer igennem alle byggeriets faser, så få en gratis gennemgang:

Få en gratis demo

 

Et enkelt og effektivt projektweb, der sikrer dig en komplet digital løsning

Med Byggeprojekt.dk får du en komplet digital platform, der er enkel og nem at arbejde med. Til sikker håndtering af projektering, udbud og licitation - byggestyring, kvalitetssikring og aflevering - samt arkiv til ejendomsportefølje. IKT-godkendt med krypteret datatrafik og ubegrænset antal brugere.