Creo Arkitekter: "Vi savnede en løsning, der kunne følge projektet igennem alle byggeriets faser"

1 minutter læsning
Jun 21, 2020 9:22:05 PM

Creo Arkitekter har fået klare fordele med Byggeprojekt.dk - især håndteringen af digitale udbud og projektweb

Creo Arkitekter er Region Syddanmarks største arkitekttegnestue. Med start i 2010 udbød man i en årrække mange opgaver digitalt via egen projektserver:

”Det har i udbudsperioderne givet ekstra meget arbejde med at sikre, at alle har været i besiddelse af alt materiale”, fortæller man hos Creo Arkitekter. ”Alligevel var vi jævnligt nødt til også at udsende materialet i papirform, fordi nogle entreprenører ikke var klar til det digitale”.

Brug for mere kapacitet til at styre projekterne

Med IKT-bekendtgørelsen i 2013 blev der stillet endnu højere krav til projektserveren, og Creo vurderede, at en videreudvikling og fortsat anvendelse af den til projektudbud ikke længere gav mening. I et års tid blev serveren stadig brugt som udvekslingsværktøj, men man savnede en løsning, der kunne følge projektet gennem alle byggeriets faser.

Derfor investerede man i 2014 i en samlet digital løsning, som kunne benyttes i alle projektfaser og ikke krævede vedligeholdelse. Valget faldt på Byggeprojekt.dk, der som platform opfylder alle arkitekttegnestuens behov samtidig med, at IKT-kravene overholdes.


Hvis I vil høre mere om hvordan vores løsning, kan hjælpe jer igennem alle byggeriets faser, så få en gratis gennemgang:

Få en gratis demo