Fastighetskontoret i Århus tecknar ett 4-årigt ramavtal med Buildmore

1 minutter læsning
2020-sep-11 11:47:17

Efter flera år av olika projektwebblösningar från många olika partners förenklar fastighetskontoret i Århus nu arbetsflödet enormt med sin egen plattform från Buildmore. Målet är att spara resurser på fastighetskontorets alla projekt i många olika prisklasser.

Traditionellt har fastighetskontoret i Århus använt olika lösningar som tillhandahållits av konsulter involverade i sina byggprojekt, vilket i många avseenden inte var optimalt, säger bygg- och innovationschef Erik Frehr:

"Våra anställda hade svårt att hålla reda på alla olika verktyg och lösenord för de olika projekten och vi saknade enhetlighet och ett enklare system", säger han.

Ramavtal på fyra år

Fastighetskontoret i Århus lämnade därför ett anbud före sommarlovet, där valet föll på Buildmore:

"Vi har hittat en utmärkt lösning där Buildmore levererar en professionell projektwebb som vi kan anpassa till alla våra behov inom både stora och små projekt", säger Erik Frehr.

Lätt att använda för alla

För fastighetskontoret i Århus är det en ytterligare fördel att Byggeprojekts lösning är lätt att förstå och enkel att använda.

"Vi har ett brett utbud av projekt på årsbasis, med allt från konsulter och entreprenörer till projektledare, fastighetsinspektörer och fastighetsansvariga", säger Erik Frehr.

Fungerar för allt från små till stora projekt

Fastighetskontoret i Århus driver vanligtvis cirka 40-50 projekt per år i storleksordningen 100 000 kronor upp till 250 miljoner SEK. Därför var det också avgörande att det nya projektnätet kunde hantera allt inom denna skala.

”Vi har betonat att systemet måste vara tillräckligt enkelt för en liten renoveringsuppgift och fortfarande ha funktionerna för att hantera de riktigt stora projekten. Här var Buildmore lätt att använda, eftersom det kan anpassas till den enskilda uppgiften samtidigt som man behåller systematiken från uppgift till uppgift”, avslutar Erik Frehr.

Fastighetskontoret i Århus har precis börjat använda projektwebben från Byggeprojekt i samband med renoveringen av Kirkedammen en liten byggnad med 26 lägenheter, ett projekt som förväntas ta ungefär ett år.

BOKA EN DEMO